Thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2011, lúc 24:10

Hỡi con gái của Cha, nếu như có thêm các linh mục và các thành viên trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo chịu mở tâm trí của họ ra và nhìn nhận rằng Cha đang thông truyền cho nhân loại hiện nay thông qua các Thông Điệp này thì lòng Cha sẽ được thanh thản hơn.

Đó là những tín hữu nhiệt thành của Cha, những người nắm giữ ngọn đuốc sáng khi họ tiến hành nhanh chóng việc truyền bá các cảnh báo của Cha cho thế giới để khuyến khích các con Cha sống xứng đáng hơn trước mắt Cha. Ôi, Cha thật buồn khi nhận thấy tâm trí của những tôi tớ được thánh hiến của Cha bị đóng kín biết bao, những người công khai rao giảng Lời Cha – các Giáo Huấn của Cha cho nhân loại. Họ làm tan nát lòng Cha vì chính tâm hồn họ quá chai đá.

Các Giáo Huấn của Ta kết hợp với một thực tế rằng các mặc khải của Thiên Chúa đang diễn ra và đã diễn ra kể từ thuở ban đầu. Có phải họ đã nghĩ rằng Mẹ Ta hoặc Ta đã không thông truyền cho con cái của Ta qua nhiều thế kỷ sao? Họ vui mừng khi chú ý đến lời của các vị thánh đã khuất sau khi thông điệp của họ đã ban cho nhân loại. Nhưng ngày nay thì không phải vậy. Sự khác biệt trong thời buổi này là họ sẽ không có thời gian để giúp họ hiểu thấu những Thông Điệp này sau khi các biến cố xảy ra. Bởi vì thời gian sẽ không còn như các con biết nữa.

Cha mời gọi các con, các tôi tớ được thánh hiến của Cha và vị Đại Diện Tòa Thánh của Cha giờ đây phải đọc những Lời mà Cha ban cho nhân loại.

Trước kia các con chưa bao giờ cần có sự can thiệp của Cha trong các biến cố của thế gian như các con cần đến trong lúc này. Hãy nhớ rằng Cha đã sống lại từ cõi chết và hứa sẽ quay trở lại. Vậy giờ đây các con chuẩn bị thế nào?

Các con có thường xuyên nhắc nhở con cái Cha về sự cần thiết phải sống xứng đáng trước mắt Cha không? Các con có luôn sẵn sàng ban Bí Tích Giải Tội cho con cái Cha trong khi các con đang quá bận rộn?

Các con không dành thời gian cho việc giải tội. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, các con đã làm Cha thất vọng và vì lẽ đó các con xúc phạm đến Cha rất nặng nề. Việc không chịu ban cho con cái Cha các Bí Tích là điều không thể tha thứ.

Giờ đây các con hãy tỉnh thức và hãy tuân theo lệnh truyền của Cha. Hãy làm tròn bổn phận của các con đối với con cái Cha như các con đã hứa với Cha qua lời khấn thánh hiến của các con. Xin các con đừng gạt bỏ các Giáo Huấn của Cha.

Đức tin, và đặc biệt là đức tin của các tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Cha, đang suy yếu một cách đáng kể. Điều này là do lời nguyền của Satan, hắn đã xâm nhập vào trong hàng ngũ của các con trong một thời gian và hắn gây ra sự tàn phá bên trong và bên ngoài Giáo Hội của Cha.

Hãy nhớ điều này, hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha. Đây là công việc của Satan. Các con không bao giờ được nhượng bộ trước những sự bách hại của hắn để rồi xao lãng bổn phận của các con đối với Cha.

Giờ đây hãy lắng nghe Lời Cha. Hãy chú ý đến những lời cảnh báo của Cha và chuẩn bị đàn chiên của Cha để họ có thể xin ơn tha thứ vì những tội lỗi của họ ngay lúc này.

Sau đó hãy hành động để Giáo Hội của Cha sẽ tiếp tục đấu tranh cho Sự Thật trong các Giáo Huấn của Cha và không cho phép xã hội thế tục lấn át khiến các con bị đẩy vào một góc co rúm với nỗi sợ hãi. Vì nếu các con co rúm trong sợ hãi, các con sẽ sa vào cám dỗ của tên ác quỷ, mà lời dối trá của hắn đã gây ra nhiều sự tàn phá trong Giáo Hội của Cha.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Cha, các con là phao cứu sinh và Cha cần các con vào lúc này để giúp Cha cứu lấy con cái yêu dấu của Cha khi họ đối mặt với những đau khổ vốn có thể làm lệch lạc tâm trí của họ về Sự Thật trong Giáo Huấn của Cha và về sự Hiện Hữu của Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Giờ đây Cha mời gọi các con lắng nghe Lời Cha khi Cha kêu gọi các con.

Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô