Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, Cha muốn thông truyền cho người dân Hoa Kỳ. Thông Điệp của Cha dành cho họ là thế này. Hỡi con cái yêu dấu của Cha, các con phải chịu đau khổ rất lớn trong thời gian này. Các con đang trải qua một cuộc thanh tẩy vốn cần thiết để làm trong sạch linh hồn của các con.

Những tội lỗi nặng nề mà nước Mỹ hành hạ Cha là những tội ác phá thai và tình dục vô luân. Nhiều con cái Cha bị tàn phá bởi tên lừa dối, kẻ đang núp đằng sau cánh cửa đóng kín của hệ thống tiền tệ và chính trị của các con, để điều khiển. Rất nhiều người trong các con không biết gì về thực tế này. Giờ đây Cha mời gọi các con cầu nguyện cho sự giải thoát khỏi những ràng buộc trong các kế hoạch độc ác của họ nhằm tiêu diệt đất nước các con.

Hỡi các con, cầu nguyện sẽ giúp giảm nhẹ sự trừng phạt mà Chúa Cha sẽ giáng xuống thế giới vì tội ác phá thai. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và hiệp nhất để tỏ lòng tôn kính Chúa Cha. Bằng cách hiệp nhất tất cả các tôn giáo vốn tôn vinh Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của thế giới này, các con có thể giúp đất nước của các con.

Các con phải cầu xin ơn tha thứ và phải xác tín rằng những lời cầu nguyện của các con sẽ được lắng nghe thể theo sự quan phòng về thời gian của Chúa Cha.

Hãy đón nhận anh chị em của các con trong mọi chi phái, những người tin vào Thiên Chúa Cha và cùng cầu nguyện chung với nhau để đền bù tội lỗi cho quốc gia của các con. Hỡi các con, quốc gia của các con quá rộng lớn đến nỗi điều quan trọng là Cha có thể cứu càng nhiều linh hồn càng tốt. Cha chỉ có thể làm điều này nhờ sự hoán cải vốn sẽ xảy ra trong Cuộc Cảnh Báo và qua những lời cầu nguyện và sự tận hiến của các con.

Giờ đây tất cả các con hãy quay về với Cha. Đừng phân biệt tôn giáo của nhau nhưng hãy tin tưởng vào Thiên Chúa Cha và Người sẽ nhận lời cầu nguyện của các con.

Các con yêu dấu của Cha, các con đang bị lầm lạc. Các con đã được chỉ dạy quá nhiều về những thứ gây nhầm lẫn và những Sự Thật bị bóp méo về sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha. Các con dùng tôn giáo như là một lớp vỏ bên ngoài để tiêm nọc độc vào những người bất hạnh hơn các con. Bây giờ là lúc để nhìn nhận Sự Thật rằng chỉ nhờ tình yêu thương lẫn nhau trong các con, thì quốc gia các con mới có thể trở về trong Vòng Tay Đấng Tạo Hóa của các con, Thiên Chúa Cha.

Cha yêu các con bằng một lòng nhân từ vốn đang dâng trào trong trọn Bản Thể của Cha. Cha đang ra sức cứu các con để các con được đưa vào Kỷ Nguyên Mới tuyệt vời của Hòa Bình vốn đang chờ đợi các con trên trái đất này. Để bước vào Địa Đàng Mới này, linh hồn các con phải được giải thoát khỏi tội lỗi. Các con hãy cầu xin những ân sủng để được tha thứ tội lỗi của chính các con và những tội lỗi mà Chính phủ các con đã phạm.

Cha để lại cho các con bình an và tình yêu.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô