Thông Điệp Đức Mẹ Bayside

Thông điệp Đức Mẹ Bayside, New York, Hoa Kỳ có từ năm 1970, là một thông điệp mà Mẹ và Chúa tiết lộ rất nhiều bí mật. Người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên là bà Veronica Leuken.