Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010, lúc 22:00

Hãy lắng nghe, hỡi con của Mẹ. Con phải mạnh mẽ vì Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Người quả thật quan trọng và đặc biệt đối với con đến nỗi con không thể quay lưng bỏ đi cùng với những nghi ngờ trong tâm trí mình. Quả thật, rất dễ dàng để bị hoang mang trong Sứ Vụ này nhưng con phải tín thác vào Người một cách tuyệt đối. Người cần con đầu phục hoàn toàn và trao cho Người sự tín thác tuyệt đối.

Hỡi con của Mẹ, mọi việc chưa bao giờ dễ dàng đối với con trong Sứ Vụ này. Nhưng, như Mẹ đã nói trước đây, con yêu thích sự kiên trì. Con sẽ thành công mỹ mãn trong Sứ Vụ của con.

Mẹ mời gọi con hãy quay trở lại với thói quen cầu nguyện hàng ngày của con. Vì qua Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ, con sẽ được bảo vệ. Hỡi con của Mẹ, Sứ Vụ này rất Thánh Thiêng vì thế ngoài sự tôn kính, Mẹ xin con hãy tuân phục Thánh Tử của Mẹ bằng cách tín thác trọn vẹn vào Người.

Hỡi con, hãy gạt qua một bên những nghi ngờ của con vì con đã được ban cho những đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Sự Thật giờ đây ở trong trái tim, tâm trí và linh hồn con. Đó là lý do tại sao con cảm thấy dễ dàng để viết ra những Thông Điệp mà Thánh Tử yêu dấu của Mẹ ban cho con.

Người yêu thương con, hỡi con của Mẹ và Người đã chọn con cho một trong những Sứ Vụ quan trọng nhất của thế kỷ này. Sứ Vụ của con được sánh với Sứ Vụ được mời gọi nơi nữ tu Faustina.

Con đang trải qua những đau khổ tương tự như vị nữ tu này đã chịu. Đừng sợ hãi những đau khổ này, nó bao gồm cả việc thiếu khả năng cầu nguyện và những nghi ngờ mỗi ngày vốn là điều bình thường. Chúng sẽ qua đi. Tất cả các thánh, gồm cả thánh nữ Faustina, đều đồng hành với con và hướng dẫn con mỗi ngày, hỡi con của Mẹ.

Sứ Vụ con đang thực hiện nhân Danh Mẹ và Thánh Tử yêu dấu của Mẹ đã từng được tiên báo. Sứ Vụ này là một trong những cách thế quan trọng nhất, qua đó con có thể cứu các linh hồn.

Đừng ngập ngừng hay do dự. Hãy luôn luôn kêu cầu sự trợ giúp nơi Mẹ Yêu Dấu của con. Mẹ luôn có mặt vì con. Xin hãy cầu nguyện với Con Mẹ mỗi ngày bằng việc đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Bằng cách ấy, con sẽ đến gần Người hơn và con sẽ cảm nhận được Người đang hoạt động trong tâm hồn con.

Giờ đây, hãy can đảm và tiến lên phía trước. Hãy nhìn với tình yêu hướng về con đường cao quý dẫn đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Tất cả đều ở cùng con. Con sẽ chịu đau khổ nhưng hãy coi đây là ân sủng vì nếu không có đau khổ thì con không thể ở gần Thánh Tâm của Con Mẹ.

Đó là tất cả những gì mà Mẹ muốn nói với con vào lúc này. Giờ đây hãy quay trở lại và mở cửa tâm hồn con ra hướng về Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Đấng Tối Cao.

Yêu Thương và Bình An

Đức Mẹ Mân Côi