Thứ năm ngày 11 Tháng 11 năm 2010, lúc 12:20

Hỡi con, người con mạnh mẽ trong Thiên Chúa, con thật đặc biệt. Mẹ sẽ luôn làm việc cùng với con để con được thấy mọi mặt của cuộc sống trần thế này.

Hỡi con của Mẹ, con phải hiểu thấu đáo những gì liên quan đến công việc của Thiên Chúa. Mẹ chúc lành cho con và cám ơn con, hỡi con yêu dấu của Mẹ.

Thật vậy, con yêu dấu của Mẹ, vì Sứ Vụ của con mà con đã được ban nhiều ân sủng. Vào thời khắc mà Chúa Thánh Thần bước vào tâm hồn con thì con đã sẵn sàng để làm việc.

Tình yêu vô điều kiện của Mẹ dành cho con sẽ làm cho con nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Xin con đừng lo lắng vì lo lắng là một thứ cảm xúc tiêu cực và nó chỉ kìm giữ con lại. Hàng ngày con hãy cầu nguyện với Mẹ, người Mẹ vĩnh cửu của con. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con hoặc để mặc con thất vọng trong Sứ Vụ của mình.

Con, người con yêu dấu của Mẹ, đã được ban cho một ân sủng rất đặc biệt và giờ đây con phải sử dụng ơn ấy theo cách thức mà chỉ mình con biết. Đúng rồi con của Mẹ, Mẹ biết rằng giờ đây, điều này làm con rất sợ hãi. Hãy luôn yên tâm vì Mẹ ở với con trên mỗi bước hành trình của con. Bình an ở cùng con, trong tâm hồn con. 

Mẹ sẽ luôn ở với con. Mẹ chúc lành cho con và cám ơn con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ Maria của Bình An và Hy Vọng