Thứ bảy ngày 12 tháng 2 năm 2011, lúc 15:30

Đã đến lúc để trỗi dậy và hãy đón nhận chén này – hãy uống lấy vì đây là chén của Ơn Cứu Rỗi.

Qua việc uống lấy chén này, giờ đây con sẽ được chuẩn bị để chia sẻ chén này với nhân loại.

Giờ đây con đang chuẩn bị rao giảng Lời của Chúa Kitô để nhiều linh hồn được cứu trong Cuộc Cảnh Báo.

Con đừng lãng phí một giây phút nào vì giờ đây biến cố trọng đại đang đến gần. Con sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để cho thế giới đọc được nội dung trên internet. Nhưng thời điểm này sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong việc cứu hàng triệu linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Đây là một trách nhiệm lớn lao nhưng giờ đây thì con đã sẵn sàng.

Hãy dấn thân trong yêu thương và bình an.

Đức Chúa Thánh Thần