Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2011, lúc 14:45

Con gái của Mẹ, những ngày qua đã không dễ dàng chút nào. Khi con vâng theo Thánh Tử của Mẹ thì đó mới là điều quan trọng nhất. Xin đừng để cho những mối nghi ngờ hay sợ hãi đi vào tâm hồn con trong giai đoạn này, vì khi điều đó xảy ra là vì tên lừa dối đang hoạt động.

Hãy mở lòng con ra để những ân sủng tràn ngập tâm hồn con và để con có thể gần gũi với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ. Con đang gần gũi với Mẹ Đầy Ơn Phúc của con, Đấng đang trợ giúp và hướng dẫn con trong mọi lúc. Phần Sứ Vụ này của con quả là khó để giải quyết nhưng hãy nhớ rằng làm việc cho Thánh Tử của Mẹ không bao giờ là điều dễ dàng. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mặc cho sự do dự của con, vì con vẫn làm theo những sự hướng dẫn của Người, vì vậy đây là điều tốt. Giờ đây hãy cầu nguyện cho tất cả con cái lầm lạc của Mẹ ở khắp mọi nơi, vì họ hoàn toàn chẳng có một chút tình yêu nào, tình yêu đích thực mà Thánh Tử của Mẹ ban cho họ. Tình yêu này là ơn cứu rỗi của họ. Vì vậy, con hãy vui lòng dâng tất cả những lời cầu nguyện của con cho những linh hồn lầm lạc đáng thương này.

Hãy dấn thân trong bình an và hãy luôn tiếp tục làm tất cả mọi sự mà Thánh Tử của Mẹ mời gọi con.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của con

Mẹ Maria Nữ Vương Thiên Đàng

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth