Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, lúc 22:30

Hỡi con của Mẹ, giờ đây con đang trở nên rất gần gũi với Thánh Tâm của Con rất yêu dấu Mẹ. Hành trình của con đã gặp khó khăn tuy nhiên khó khăn ấy chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi lệnh truyền của Thiên Chúa Cha mà Mẹ đã được sai đến để truyền đạt cho con lời mời gọi dành cho con trong Sứ Vụ này. Con đã đáp lời ngay lập tức. Con không bao giờ do dự. Vì đó là sức mạnh tình yêu mà con dành cho Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của con. Mẹ đã hướng dẫn và vỗ về con hướng đến lời mời gọi rất đặc biệt này. Hãy tiếp tục chạy đến với Mẹ là Mẹ Yêu Dấu của con mỗi ngày để được chỉ dẫn.

Tất cả các thánh vẫn đang bước đi cùng con nhưng con không biết được điều ấy. Con phải kêu cầu Thánh Bênêđictô, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Augustinô và Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần để ban cho con sự trợ giúp cần thiết. Giờ đây con đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều đến nỗi con phải tự hỏi tại sao con lại được như vậy. Đó là vì sự vâng lời của con dành cho Con Yêu Dấu của Mẹ mà giờ đây con đang nhận được những ân sủng cần thiết cho Sứ Vụ Thánh Thiêng đặc biệt này, chính Sứ Vụ mà con đã được chọn.

Việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày là việc quan trọng vì nó sẽ bảo vệ con khỏi tên ác quỷ. Thánh Bênêđictô đã được chỉ định để bảo vệ con trong mọi lúc khỏi các cuộc tấn công của tên lừa dối. Chính vì thế mà những điều tệ hại nhất đã không đến gần con được. Hỡi con, hãy cầu nguyện với ngài mỗi ngày để được sự bảo vệ liên tục này.

Hãy đón nhận đau khổ mà Con Dấu Yêu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô mời gọi nơi con, vì điều này sẽ cứu được vô số các linh hồn. Của lễ đặc biệt của con dành cho Người bởi ý chí tự do của con, sẽ ngăn chặn hàng triệu linh hồn đi vào lửa Hỏa Ngục. Hãy luôn nhớ những gì con đạt được qua đau khổ con chịu và niềm hân hoan mang lại cho Thánh Tâm của Con Mẹ.

Giờ đây con đang vui hưởng đặc ân là được trở nên hiệp nhất với Thánh Tử của Mẹ. Khi con càng quy phục trọn vẹn, thể hiện đức khiêm nhường và dâng nhiều hy sinh, thì con càng giúp Người nhiều hơn trong nhiệm vụ này, một nhiệm vụ rất quan trọng đối với Người.

Hỡi con của Mẹ, hãy cảm tạ, vì con đã được mời gọi để thực thi Sứ Vụ thánh thiêng này vì nếu không có Sứ Vụ này thì hàng triệu linh hồn không thể được cứu.

Giờ đây hãy đến gần lòng Mẹ và để cho Mẹ giữ con gần hơn với Thánh Tử của Mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ và hướng dẫn con trong mọi lúc.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Bình An

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth