Thứ tư 22 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00

(Thông Điệp được ban cho thị nhân sau một cuộc hiện ra của Mẹ Maria trong hơn 30 phút)

Mẹ đến nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ yêu dấu của các con, Nữ Vương của các Thiên Thần.

Con gái của Mẹ, con vừa qua một cuộc thử thách vì Sứ Vụ của con dành cho Thánh Tử yêu dấu của Mẹ và kết quả là con đã trở nên mạnh mẽ hơn. Con biết điều gì cần phải thực hiện để càng nhiều người trẻ càng tốt có thể hiểu được Thánh Tử của Mẹ là ai. Người, Con Rất Yêu Dấu của Mẹ, là Đấng Cứu Thế của nhân loại, Người sẽ làm mọi sự để cứu tất cả những ai đang sống trên trái đất này nhưng lại không biết gì về Lòng Thương Xót của Người .

Những người con nào kiên quyết không chịu lắng nghe thì phải được nói cho biết về Sự Thật một cách nghiêm túc. Xin các con hãy nói cho những người trẻ trên toàn thế giới biết rằng Chúa Giêsu sánh bước với họ từng giây từng phút trong ngày. Người quan tâm đến họ rất nhiều. Họ chẳng biết gì về Tình Yêu sâu thẳm của Người. Người muốn đón nhận họ vào nơi Thánh Tâm Người để họ vui hưởng Kỷ Nguyên Mới của nền Hòa Bình trên trái đất. Nếu như họ chịu đáp lại lời mời gọi.

Hỡi con gái của Mẹ, thật rất khó khăn để người ta hiểu được Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa Cha. Để thuyết phục họ về Sự Thật trong Hiến Tế của Con Yêu Dấu Người, là điều rất khó khăn. Nhưng, điều này phải là mục tiêu của các con.

Hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương các Thiên Thần

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth