Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

226.     Việc tôn sùng này chính yếu là một việc thực hành bề trong, tuy nhiên cũng không phải vì thế mà bỏ qua những việc thực hành bề ngoài. “Đó là những việc cần làm nhưng cũng đừng bỏ những điều kia” (Matt. 23:23).

Nếu được thi hành một cách thích đáng thì những việc thực hành bề ngoài cũng giúp duy trì những việc thực hành bề trong. Con người bao giờ cũng được hướng dẫn bằng những giác quan của họ và những việc thực hành như thế là những gì nhắc nhở họ về những điều từng làm hay cần phải làm. 

Đừng có theo thói thế gian cho rằng việc tôn sùng đích thực chính yếu là ở trong lòng, và vì thế cần phải tránh làm những cái bề ngoài có tính cách sôi nổi phù phiếm, hay cho rằng việc tôn sùng thực sự là những gì cần phải ẩn kín và tư riêng.

Tôi xin lấy những lời của Chúa để trả lời rằng “để người ta thấy được việc lành các con làm mà tôn vinh Cha của các con ở trên trời” (Matt: 5:16). 

Như Thánh Grêgôriô nói, điều này không có nghĩa là họ phải thi hành những hành động bề ngoài để làm vui lòng thiên hạ hay để được khen ngợi; làm như thế thì quả thực là phú phiếm.

Nó chỉ có nghĩa là chúng ta làm những việc thực hành bề ngoài trước mắt thiên hạ để làm hài lòng và tôn vinh Thiên Chúa mà không lo đến chuyện bị họ khinh khi hay hoan hô.

Tôi sẽ vắn tắt đề cập tới một số việc thực hành được tôi gọi là bề ngoài, không phải vì chúng được thi hành thiếu chú ý nội tâm mà là vì chúng có yếu tố ngoại tại khác với những việc hoàn toàn có tính cách nội tâm.

1. Việc Dọn Mình và Tận Hiến

227.     Những ai muốn bắt đầu thực hiện việc tôn sùng đặc biệt này, (việc tôn sùng chưa được thiết lập thành một hội đoàn, mặc dù đáng làm), cần phải bỏ ra ít là 12 ngày để làm cho mình thoát khỏi tinh thần thế gian, một thứ tinh thần phản nghịch lại với tinh thần của Chúa Giêsu, như tôi đã khuyên dụ ở phần thứ nhất của việc dọn mình này cho việc hiển trị của Chúa Giêsu Kitô. Rồi họ phải bỏ ra 3 tuần lễ để thấm nhuần tinh thần của Chúa Giêsu nhờ Vị Trinh Nữ rất Thánh này. Sau đây là chương trình họ có thể căn cứ vào đó mà theo:

228.     Trong tuần thứ nhất, họ phải tận dụng mọi kinh nguyện và hành động đạo đức của mình để làm sao có thể biết mình và đau buồn vì tội lỗi của mình.

Họ hãy thi hành tất cả mọi hành động của mình bằng một tinh thần khiêm nhượng. Với ý hướng đó, nếu muốn, họ có thể suy niệm về những gì tôi đã nói liên quan tới bản tính hư hoại của chúng ta, và coi mình trong 6 ngày trong tuần chẳng là gì khác ngoài con sên, con ốc, con cóc, con heo, con rắn và con dê. Hoặc họ có thể suy niệm về 3 ý nghĩ sau đây của Thánh Bênađô: “Hãy nhớ những gì các bạn đã là – một hạt giống bị hư hoại; những gì các bạn đang là – một thân thể bị băng hoại; những gì các bạn sẽ là – thứ lương thực cho dòi bọ”.

Họ sẽ xin Chúa và Thánh Linh soi sáng cho họ mà rằng: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy” (Lk. 18:41), hay “Lạy Chúa, xin cho con biết mình con”, hoặc “Lạy Thánh Linh, xin hãy đến”. Hằng ngày họ phải đọc Kinh Cầu Thánh Linh (Kinh Chúa Thánh Thần), với lời nguyện sau đó như được đề cập tới ở phần đầu tập sách này. Họ sẽ hướng về Đức Mẹ và cầu cùng Mẹ xin cho họ được ơn trọng đại là nền tảng của tất cả mọi ơn khác là ơn nhận biết mình. Vì ý hướng này, mỗi ngày họ sẽ đọc kinh Kính Chào Sao Biển – Ave Maris Stella và Kinh Cầu Đức Trinh Nữ. 

229.     Mỗi ngày trong tuần lễ thứ hai họ phải hết sức nỗ lực trong việc nguyện cầu và làm việc để có được một kiến thức về  ĐứcTrinh Nữ và xin Thánh Linh ban cho ơn này. Họ có thể đọc và suy niệm về những gì chúng ta đã nói về Mẹ. Họ phải hằng ngày đọc Kinh Cầu Thánh Linh và Ave Maris Stella – Kính Chào Sao Biển như trong tuần thứ nhất. Ngoài ra họ sẽ đọc ít là 5 chục kinh Mân Côi để hiểu biết Mẹ Maria hơn.

230.     Trong tuần lễ thứ ba họ phải tìm cách hiểu biết Chúa Giêsu Kitô hơn. Họ phải đọc và suy niệm về những gì chúng tôi đã nói về Người. Họ phải đọc kinh của Thánh Âu Quốc Tinh ở đầu phần hai của tập sách này (xin xem Bí Mật Maria số 66-67 E. Những Việc Thực Hành Bên Ngoài). Cũng với Thánh Âu Quốc Tinh, họ có thể lập đi lập lại lời cầu: “Lạy Chúa xin cho con biết Chúa”, hay “Lạy Chúa xin cho con được thấy”. Như trong tuần lễ trước, họ phải đọc Kinh Cầu Thánh Linh và Kinh Kính Chào Sao Biển, ngoài ra hằng ngày họ còn đọc thêm Kinh Cầu Thánh Danh Chúa Giêsu nữa.

231.     Ở cuối ba tuần lễ này, họ phải đi xưng tội và Hiệp Lễ với ý hướng tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria như là nô lệ của tình yêu. Khi Hiệp Lễ, họ có thể sử dụng phương pháp sẽ được trình bày sau. Thế rồi họ đọc bản kinh tận hiến ở cuối tập sách này (Kinh Tận Hiến). Nếu họ không có một bản in cho việc tận hiến này, họ cần phải viết nó ra hay nhờ viết nó ra, rồi ký lên bản kinh vào chính ngày họ tận hiến.

232.     Một việc rất đáng làm đó là vào ngày này họ hiến dâng cho Chúa Giêsu và Mẹ của Người một việc cống hiến nào đó, một là việc thống hối về sự bất trung đã qua đối với những lời hứa rửa tội hay là một dấu hiệu chứng tỏ việc thuần phục của họ đối với chủ quyền của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Một việc cống hiến như thế phải hợp với khả năng và nhiệt tình của từng người, và có thể mặc hình thức chay tịnh, một tác động bỏ mình, việc bố thí hay khấn hứa. Nếu họ chỉ dâng một cái đinh ghim như vật cống hiến của mình, miễn là được dâng lên bằng tấm lòng thành, cũng làm hài lòng Chúa Giêsu là Đấng quan tâm tới ý hướng ngay lành.

233.     Hằng năm, ít là một lần, vào cùng ngày tận hiến, họ phải lập lại tác động này với cùng những việc thực hành 3 tuần lễ. Họ cũng có thể lập lại việc này hằng tháng hay thậm chí hằng ngày đọc lời nguyện vắn tắt này: “Ôi Chúa Giêsu yêu dấu, nhờ Mẹ Maria là Người Mẹ Thánh của Chúa, tất cả những gì con là đều là của Chúa và tất cả những gì con có là của Chúa – Totus Tuus” (Về Khẩu Hiệu của ngài – “Totus Tuus).  

2. Đọc Kinh Nguyện Tiểu Triều Thiên Đức Trinh Nữ

234.     Nếu không quá bất tiện, họ hằng ngày phải đọc trong đời mình Kinh Nguyện Tiểu Triều Thiên Đức Trinh Nữ là bộ kinh bao gồm 3 Kinh Lạy Cha và 12 Kinh Kính Mừng để kính 12 đặc ân của Mẹ Maria. Kinh nguyện này rất xa xưa được dựa trên Thánh Kinh. Thánh Gioan đã được thị kiến thấy một người nữ đội triều thiên 12 ngôi sao, mình mặc mặt trời và đứng trên mặt trăng (Apoc. 12:1). Theo các nhà dẫn giải thánh kinh thì người nữ này là Đức Trinh Nữ.

235.     Có mấy cách đọc Kinh Nguyện Tiểu Triều Thiên này, thế nhưng phải dài giòng mới cắt nghĩa được những cách thức ấy ở đây. Thánh Linh sẽ dạy những cách thức này cho những ai theo lương tâm sống việc tôn sùng này. Tuy nhiên, đây là cách thức đơn giản nhất để đọc kinh nguyện ấy. Bắt đầu thì đọc: “Hỡi Trinh Nữ rất thánh, xin chấp nhận lời ca ngợi của con; xin ban cho con sức mạnh để chiến đấu với những thù địch của Mẹ”, đoạn đọc kinh Tin Kính. Rồi đọc theo thứ tự 3 lần các kinh 1 Lạy Cha, 4 Kính Mừng và 1 Sáng danh. Kết thúc đọc kinh Sub tuum – “Chúng con chạy đến cùng sự chở che của Mẹ”.

3. Đeo Những Sợi Xích Nhỏ

236.     Rất đáng khen và hữu ích cho những ai đã trở thành nô lệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong việc đeo một sợi xích nhỏ được làm phép đặc biệt, như dấu hiệu tỏ ra họ làm nô lệ tình yêu.

Đúng như thế, những dấu hiệu bề ngoài này không phải là những gì thiết yếu và rất đáng được miễn trừ cho những ai thực hiện việc tận hiến này. Tuy nhiên, tôi không thể không hết sức hoan hô những ai đeo chúng.

Họ chứng tỏ họ tháo bỏ những xiềng xích ô nhục làm tôi cho ma quỉ là những gì họ bị ràng buộc bởi nguyên tội và có thể bởi tội mình làm, và tình nguyện chấp nhận làm nô lệ vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. Như Thánh Phaolô, họ tự hào nơi những xiềng xích họ đeo vì Chúa Kitô (Eph. 3:1; Philem. 9). Vì mặc dù những xiềng xích này được làm nên chỉ nguyên bởi kim loại chúng cũng vinh hiển và quí báu hơn tất cả những thứ trang sức nơi thành phần vua chúa.

237.     Trước kia không gì bị khinh bỉ hơn Thánh Giá. Giờ đây thứ gỗ thánh này đã trở thành biểu hiệu hiển vinh nhất của đức tin Kitô giáo. Cũng thế, không gì đáng coi thường hơn trước mắt của thành phần Hy La cổ đại, thậm chí ngày nay đối với thành phần vô tín ngưỡng không gì hạ cấp hơn những thứ xiềng xích này của Chúa Giêsu Kitô.

Thế nhưng, nơi Kitô hữu không gì hiển vinh hơn những thứ xiềng xích này, vì nhờ chúng Kitô hữu được giải phóng và được thoát khỏi những gông cùm của tội lỗi và ma quỉ. Nhờ được giải phóng, chúng ta được thắt kết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, không phải bởi bắt buộc và cưỡng bức như thành phần nô lệ, mà là bởi đức ái và yêu thương như con cái đối với cha mẹ của mình.

Thiên Chúa là Đấng Tối Cao đã phán qua vị tiên tri rằng “Ta sẽ lôi kéo chúng đến với Ta bằng xiềng xích yêu thương” (Osee 11:14). Bởi thế, đối với những ai trung thành đeo chúng cho tới cùng đời của mình thì những thứ xiềng xích này mạnh mẽ như sự chết, và một cách nào đó còn mạnh hơn cả sự chết nữa.

Vì cho dù sự chết có hủy diệt và làm băng hoại đi thân thể của họ, nó sẽ không hủy hoại được những sợi xích nô lệ của họ, vì những sợi xích này được làm bằng kim loại, sẽ không dễ bị hư hoại. Có thể là vào ngày phục sinh của họ, vào ngày chung thẩm quan trọng này, những sợi xích ấy, vẫn còn lung lẳng ở những khúc xương của họ, sẽ góp phần vào vinh hiển của họ và được biến đổi thành những sợi xích sáng láng rạng ngời.

Bấy giờ hạnh phúc, một hạnh phúc gấp ngàn lần cho thành phần nô lệ vinh quang của Chúa Giêsu nơi Mẹ Maria là những người đã đeo những sợi xích của mình cho đến khi xuống mồ.

238.     Sau đây là những lý do đeo những sợi giây xích này:

            a) Chúng nhắc nhở Kitô hữu về những lời hứa khi lãnh nhận phép rửa và việc lập lại một cách trọn hảo những quyết tâm này nơi việc tận hiến của họ. Chúng nhắc nhở họ về trách nhiệm triệt để của họ trong việc trung thành gắn bó với những lời hứa ấy. Các hành động của người ta thường được tác động bởi các giác quan của họ hơn là đức tin tinh tuyền, nên họ dễ dàng quên mất những phận sự của họ đối với Thiên Chúa nếu họ không có cái gì đó bề ngoài nhắc nhớ họ về những nhiệm vụ ấy.

Những sợi giây xích nhỏ này là việc trợ giúp tuyệt vời để nhắc nhở những mối ràng buộc của tội lỗi và việc làm tôi cho ma quỉ là những gì họ đã được phép rửa giải cứu. Đồng thời chúng cũng nhắc nhở họ về việc lệ thuộc vào Chúa Giêsu như được hứa quyết khi lãnh nhận phép rửa và được thừa nhận khi họ lập lại những lời hứa này bằng việc tận hiến.

Phải chăng đó là lý do tại sao rất nhiều Kitô hữu không nghĩ đến những lời khấn hứa thanh tẩy của mình và tác hành giống hệt như thành phần vô tín ngưỡng chẳng hứa quyết gì với Thiên Chúa? Một giải thích đó là họ không mang dấu hiệu bề ngoài để nhắc nhở họ về những lời hứa ấy.             

239.     b) Những sợi giây xích này chứng tỏ họ không xấu hổ được làm tôi tớ và làm nô lệ của Chúa Giêsu và họ từ bỏ tình trạng làm nô lệ chết chóc cho thế gian, tội lỗi và ma quỉ.

            c) Chúng là một thứ bảo đảm và bảo vệ cho khỏi bị tội lỗi và ma quỉ nô lệ hóa. Vì chúng ta cần phải chọn đeo một là những giây xích tội lỗi và hư trầm hay là những giây xích yêu thương và cứu độ.

240.     Bạn thân mến, hãy tháo bỏ những xích xiềng của tội lỗi và của thành phần tội nhân, những xích xiềng của thế gian và những gì thuộc về thế gian, những xích xiềng của ma quỉ và bọn tay sai của hắn. “Hãy quẳng đi cho xa khỏi chúng ta cái ách chết chóc” (Ps. 2:3). Bằng những lời lẽ của Thánh Linh, chúng ta hãy xỏ chân mình vào những cái cùm vinh quang và đeo vào cổ xiềng xích của Người (Ecclus. 6:25). 

Chúng ta hãy cúi vai xuống chấp nhận cái ách của Đấng Khôn Ngoan nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta đừng hất đi gánh nặng của xiềng xích Người. Hãy lưu ý là trước khi nói những lời này Thánh Linh đã sửa soạn để chúng ta có thể chấp nhận lời khuyên dạy nghiêm trọng này của Ngài ra sao khi Ngài nói: “Hỡi con, hãy nghe đây, con hãy nhận lấy lời huấn dụ khôn ngoan và đừng từ chối lời huấn dụ này của Ta” ( Ecclus. 6:24).

241.     Hỡi bạn thân mến của tôi, đến đây xin hãy cho tôi được cùng với Thánh Linh cống hiến cho bạn lời huấn dụ tương tự: “Những xiềng xích này là những xích xiềng cứu độ” (Ecclus. 6:31). Như Chúa của chúng ta trên thập giá kéo tất cả mọi người lên cùng Người (Jn. 12:32), dù họ muốn hay chăng, Người cũng sẽ lôi kéo các tội nhân bằng những cái cùm tội lỗi của họ và bắt họ như là thành phần nô lệ cùng các ma quỉ phải chịu trận trước cơn giận dữ đời đời của Người và đức công minh báo oán.

Thế nhưng Người sẽ lôi kéo thành phần công chính bằng xiềng xích yêu thương (Osee 11:4), nhất là vào những thời buổi sau này.

242.     Những kẻ nô lệ tình yêu này của Chúa Kitô (Eph. 3:1; Philem. 9) có thể đeo những sợi xích này quanh cổ, trên cánh tay, quanh bụng hay quanh mắt cá chân. Cha Vincent Caraffa, vị Tổng Quyền thứ bảy của Dòng Chúa Giêsu, vị đã chết thánh thiện vào năm 1643, đã mang một giây sắt quanh mắt cá chân của mình như biểu hiệu cho việc làm nô lệ thánh đức của ngài và ngài thường nói rằng điều ân hận lớn lao nhất của ngài đó là ngài không thể công khai kéo lê một giây xích trước mặt công chúng.

Mẹ Anê Giêsu, vị chúng ta đã nói tới, đeo một sợi xích quanh thắt lưng mình. Có những người đeo nó quanh cổ để đền bù về những vòng kiềng châu báu họ đã đeo trên thế gian. Có những người đeo những giây xích quanh cánh tay để nhắc nhở họ, khi họ làm việc bằng đôi bàn tay, rằng họ là những người nô lệ của Chúa Giêsu.

4. Tôn kính mầu nhiệm Nhập Thể

243.     Thành phần nô lệ tình yêu của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria phải rất chú trọng đến việc tôn sùng Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa nơi mầu nhiệm Nhập Thể cao cả, ngày 25/3, việc nhập thể là mầu nhiệm thích hợp với việc tôn sùng này, vì nó được tác động bởi Chúa Thánh Linh vì những lý do sau đây:

            a) Vì chúng ta có thể tôn kính và bắt chước việc lệ thuộc lạ lùng vào Mẹ Maria được Thiên Chúa Ngôi Con chọn thực hiện cho vinh quang của Cha Người và cho phần rỗi của con người. Sự lệ thuộc này được mạc khải đặc biệt nơi mầu nhiệm Chúa Giêsu trở nên một tù nhân và nô lệ trong lòng Người Mẹ Diễm Phúc của Người, lệ thuộc vào Mẹ hết mọi sự.

            b) Vì chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa về những tặng ân khôn sánh Ngài đã ban cho Mẹ Maria và nhất là trong việc chọn Mẹ làm Mẹ xứng đáng nhất của Người. Việc chọn lựa này được thực hiện trong mầu nhiệm Nhập Thể.

Đó là hai mục đích chính của việc làm tôi Chúa Giêsu trong Mẹ Maria.

244.     Xin lưu ý là tôi thường nói “nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria”, “việc làm nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria”. Thật vậy, chúng ta có thể nói, như một số người đã từng nói, “nô lệ của Mẹ Maria”, “việc làm nô lệ của Mẹ Maria”. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng câu “nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria” thì thích đáng hơn. Đây là ý kiến của Cha Tronson, Bề Trên Tổng Quyền Chủng Viện Xuân Bích, một con người nổi tiếng về đức khôn ngoan trổi vượt của ngài và thánh đức đáng kể của ngài. Ngài đã khuyên điều này khi được một vị linh mục bàn hỏi về đề tài ấy.

Sau đây là những lý do:

245. a) Vị chúng ta đang sống trong một thời đại kiêu kỳ khi mà một số lớn thành phần học giả ngạo mạn, với trí khôn kiêu hãnh và soi mói, tìm tòi những lỗi lầm ngay cả với những việc tôn sùng lâu đời và lành mạnh, thì nên nói “việc làm nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria” và xưng mình là “nô lệ của Chúa Giêsu” hơn là “nô lệ của Mẹ Maria”.

Vậy chúng ta tránh làm cớ cho việc phê bình chỉ trích. Như thế chúng ta gọi việc tôn sùng này theo cùng đích tối hậu của nó là Chúa Giêsu, hơn là theo cách thức và phương tiện là Mẹ Maria để đạt tới đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một cách tự nhiên từ ngữ nào cũng được mà không cần phải đắn đo, như chính tôi đã làm.

Nếu một người đi từ Orleans đến Tours, bằng con đường Amboise, họ có thể thực sự nói rằng họ đang đi tới Amboise và đồng thời cũng đúng khi nói rằng họ đang đi tới Tours. Cái khác biệt duy nhất đó là Ambroise chỉ là một nơi trên con đường đến thẳng Tours thôi, và chỉ Tours mới là đích điểm cuối cùng.

246. b) Vì mầu nhiệm chính yếu được cử hành và tôn kính nơi việc tôn sùng này là mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ ở nơi Mẹ Maria, khi Người nhập thể trong lòng Mẹ, chúng ta có thể thích đáng nói rằng “việc làm nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria”, nô lệ của Chúa Giêsu đang ngự trong Mẹ Maria, theo một kinh nguyện tuyệt vời được rất nhiều linh hồn đọc: “Ôi Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria”.

247. c) Những lời diễn tả này cho thấy rõ ràng hơn mối hiệp nhất sâu xa giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Các Ngài hiệp nhất chặt chẽ tới độ vị này là tất cả của vị kia. Chúa Giêsu là tất cả nơi Mẹ Maria và Mẹ Maria là tất cả nơi Chúa Giêsu. Hay đúng hơn, Mẹ không còn sống nữa mà là một mình Chúa Giêsu sống trong Mẹ. Ánh sáng tách khỏi mặt trời còn dễ hơn là Mẹ Maria tách khỏi Chúa Giêsu. Các Ngài hiệp nhất với nhau tới độ Chúa Giêsu có thể được gọi là “Chúa Giêsu của Mẹ Maria”, và Mẹ của Người là “Mẹ Maria của Chúa Giêsu”.

248.     Thời gian không cho phép tôi kéo dài ở đây và dẫn giải dài giòng về những gì là tuyệt hảo và diệu kỳ nơi mầu nhiệm Chúa Giêsu sống động và ngự trị trong Mẹ Maria, hay mầu nhiệm Nhập Thể của Lời. Tôi sẽ giới hạn mình trong những nhận định vắn tắt sau đây. Nhập Thể là mầu nhiệm đầu tiên của Chúa Giêsu Kitô; đây là một mầu nhiệm kín nhiệm nhất; và là mầu nhiệm cao cả mà ít được biết đến nhất.

Chính ở nơi mầu nhiệm này mà Chúa Giêsu, trong lòng của Mẹ Maria và bằng việc hợp tác của Mẹ, đã chọn tất cả thành phần ưu tuyển. Đó là lý do các thánh nhân đã gọi lòng Mẹ là ngai phòng của các mầu nhiệm Thiên Chúa.

Chính ở nơi mầu nhiệm này mà Chúa Giêsu ngưỡng vọng tới tất cả các mầu nhiệm sau đó của đời sống Người bằng việc sẵn lòng chấp nhận chúng (Heb. 10:5-9). Bởi thế, mầu nhiệm này gồm tóm tất cả mọi mầu nhiệm của Người vì nó chất chứa ý hướng và ân sủng của tất cả các mầu nhiệm ấy.

Sau hết, mầu nhiệm này là ngai tòa của tình thương, của lòng rộng lượng và của vinh quang Thiên Chúa. Nó là ngai tòa của tình thương Ngài đối với chúng ta, vì chúng ta có thể tiến đến và nói với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Chúng ta cần đến việc chuyển cầu của Mẹ để thấy hay nói với Người. Ở đây, luôn đáp ứng lời nguyện của Mẹ mình, Chúa Giêsu không thôi ban ân sủng và tình thương cho tất cả các tội nhân đáng thương. “Chúng ta hãy bạo dạn đến trước ngai ân sủng” (Heb. 4:16).

Nó là ngai tòa của lòng rộng lượng đối với Mẹ Maria, bởi vì, trong lúc tân Adong ở trong thiên đường trần thế thực sự này thì Thiên Chúa thực hiện ở đó rất nhiều sự diệu kỳ kín đáo vượt lên trên kiến thức của con người và thần thiêng. Đó là lý do các thánh đã gọi Mẹ Maria là “vẻ huy hoàng của Thiên Chúa”, như thể Thiên Chúa chỉ tỏ sự uy nghi huy hoàng của Ngài nơi Mẹ Maria mà thôi (Is. 33:21).

Nó là ngai tòa vinh quang của Cha Người, vì chính ở nơi Mẹ Maria Chúa Giêsu mới hoàn toàn hòa giải với Cha của Người thay cho nhân loại. Chính ở nơi đây Người đã hoàn toàn phục hồi vinh quang Cha của Người đã bị tội lỗi làm lu mờ đi. Cũng chính ở nơi đây Chúa Giêsu, bằng việc hy hiến bản thân mình cùng với ý muốn của mình, đã dâng lên Thiên Chúa vinh quang còn hơn là vinh quang mà Người hiến dâng với tất cả mọi hy tế theo Luật Cũ.

Sau hết, nơi Mẹ Maria Người đã dâng lên Cha của Người vinh quang vô cùng đến đỗi Cha của Người chưa bao giờ nhận được từ con người.

5.  Đọc Kinh Kính Mừng và Kinh Mân Côi

249.     Những ai chấp nhận việc tôn sùng này cần phải đặc biệt yêu thích Kinh Kính Mừng, hay Lời Thiên Thần Chào, như kinh này còn được gọi.

Tuy nhiên, có một ít Kitô hữu, được ơn soi sáng, đã hiểu được giá trị, công nghiệp, tính chất tuyệt hảo và cần thiết của Kinh Kính Mừng. Chính Đức Mẹ một số lần đã hiện ra với những người thật thánh thiện và khôn ngoan, như Thánh Đaminh, Thánh Gioan Capistrano và Á Thánh Alan de Rupe, để làm cho các vị thấu hiểu được cái phong phú của kinh nguyện này.

Họ đã viết những cuốn sách về những sự lạ lùng kỳ diệu kinh này thực hiện cùng những tác dụng của kinh ấy trong việc hoán cải tội nhân. Các vị nhiệt thành loan truyền và công khai rao giảng rằng như việc cứu độ của thế gian được bắt đầu bằng Kinh Kính Mừng thế nào thì việc cứu độ của mỗi cá nhân cũng gắn liền với kinh này như thế.

Theo các vị, kinh nguyện này mang đến cho một thế giới khô khan và cằn cỗi Trái Sự Sống, và nếu nói kỹ hơn, kinh nguyện này sẽ làm cho Lời Chúa đâm rễ trong linh hồn và sinh ra Chúa Giêsu là Trái Sự Sống. Các vị cũng nói với chúng ta rằng Kinh Kính Mừng là một thứ sương trời làm tươi mát trái đất linh hồn chúng ta và làm cho nó sinh hoa kết trái đúng mùa.

Linh hồn nào không được tưới bằng thứ sương trời này sẽ không sinh hoa kết trái mà chỉ có những thứ gai góc, chỉ đáng Thiên Chúa luận phạt (Heb. 6:8).

250.     Đây là những gì Đức Mẹ đã tỏ cho Chân Phước Alan de Rupe biết như ngài đã ghi trong cuốn sách của ngài, cuốn Giá Trị Kinh Mân Côi, và là những gì cũng đã được lập lại bởi Cartagena rằng: “Hỡi con, hãy nhận biết và làm cho tất cả mọi người nhận biết rằng thái độ ương ương dở dở hay coi thường bỏ bê việc đọc Kinh Kính Mừng, hay ghê tởm chán ghét kinh nguyện này, là một dấu hiệu cho thấy có thể và hầu như bị đời đời trầm luân, vì nhờ kinh nguyện này mà cả thế giới đã được phục hồi”.

Đó là những lời lẽ khủng khiếp nhưng đồng thời chúng cũng là những gì an ủi. Chúng ta cảm thấy chúng là những gì khó tin, nếu chúng ta không được bảo đảm về sự thật của chúng bởi Chân Phước Alan và bởi Thánh Đaminh trước ngài, cũng như bởi rất nhiều vĩ nhân từ thời của ngài.

Kinh nghiệm của nhiều thế kỷ còn đó đã chứng minh về nó, vì ý nghĩ chung bao giờ cũng cho rằng những ai có dấu hiệu bị hư mất, như tất cả mọi kẻ rối đạo chính cống, thành phần hành ác, thành phần kiêu hãnh và thành phần thế tục, đều ghét bỏ và bác bỏ Kinh Kính Mừng và Kinh Mân Côi. 

Đúng, những kẻ lạc đạo biết đọc Kinh Lạy Cha nhưng họ sẽ không chấp nhận Kinh Kính Mừng và Kinh Mân Côi, và họ thà mang một con rắn đi đây đó hơn là một chuỗi hạt mân côi. Và thậm chí có những người Công giáo, khi chia sẻ những khuynh hướng kiêu ngạo của Luxiphe cha của họ, tỏ ra khinh thường Kinh Kính Mừng hay tỏ ra lạnh nhạt đối với kinh này. Họ nói rằng Kinh Mân Côi là việc tôn sùng chỉ xứng với thành phần chẳng biết gì hay mù chữ.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm, chúng ta biết rằng những ai cho thấy các dấu hiệu tích cực thuộc về thành phần được tuyển chọn thì cảm mến và yêu thích Kinh Kính Mừng và bao giờ cũng hân hoan đọc kinh ấy. Họ càng gần Chúa họ càng yêu thích kinh này, như Đức Mẹ đã tiếp tục cho to Chân Phước Alan biết.

251.     Tôi không biết điều ấy như thế nào, nhưng nó hoàn toàn đúng; và tôi không biết có cách nào chắc chắn hơn tromg việc khám phá ra ai là người thuộc về Thiên Chúa hơn là căn cứ vào sự kiện nếu họ tỏ ra yêu thích Kinh Kính Mừng và Kinh Mân Côi. Tôi nói là “nếu họ tỏ ra yêu thích”, vì có thể xẩy ra trường hợp là một người không thể đọc Kinh Mân Côi vì một lý do nào đó, nhưng điều ấy không ngăn trở họ yêu thích kinh này và phấn khích kẻ khác đọc kinh ấy.

252.     Hỡi những linh hồn tuyển chọn, những nô lệ của Chúa Giêsu trong Mẹ Maria, hãy biết rằng sau Kinh Lạy Cha thì Kinh Kính Mừng là kinh tuyệt vời nhất trong tất cả các kinh. Kinh này là lời khen tặng tuyệt hảo mà Vị Thiên Chúa tối cao ngỏ cùng Mẹ Maria qua vị tổng thần của Ngài để chiếm đoạt trái tim của Mẹ.

Tác dụng của lời chào này nơi Mẹ rất ư là mãnh liệt, vì những niềm vui thầm kín của lời chào ấy, đến nỗi mặc dù hết sức khiêm nhượng, Mẹ cũng đã tỏ ra đồng ý với việc nhập thể của Lời. Nếu bạn đọc Kinh Kính Mừng cách xứng hợp thì lời khen tặng này chắc chắn sẽ chiếm lấy cho bạn ý muốn tốt lành của Mẹ Maria. 

253.     Khi Kinh Kính Mừng được sốt sắng đọc lên, tức là một cách chăm chú, sốt mến và khiêm nhượng, thì theo các thánh, kinh này là kẻ thù của Satan, khiến chúng phải tẩu thoát; kinh này là búa đập đầu hắn, là nguồn thánh đức cho các linh hồn, là niềm vui của các thần thánh và là cung điệu êm ái cho người sùng mộ.

Kinh này là Ca Vịnh của Tân Ước, một niềm vui cho Mẹ Maria và là vinh hiển cho Ba Ngôi chí Thánh. Kinh Kính Mừng là sương rơi xuống từ trời để làm cho linh hồn sinh hoa kết trái. Kinh này là nụ hôn yêu thương chúng ta giành cho Mẹ Maria. Nó là một bông hồng thắm đỏ, một hạt ngọc quí báu chúng ta hiến dâng cho Mẹ. Kinh này là một chén cao lương mỹ vị, một thứ rượu ngon thần linh chúng ta dâng lên Mẹ. Đó là những so sánh các thánh đã nêu lên. 

254.     Bởi vậy tôi thiết tha xin bạn, bằng tình yêu thương tôi giành cho bạn trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đừng mãn nguyện với việc đọc kinh Tiểu Triều Thiên Đức Trinh Nữ, mà đọc cả Kinh Mân Côi nữa, và nếu có giờ, đọc tất cả 15 chục kinh, hằng ngày. Đề rồi khi giờ chết đến, bạn sẽ chúc phúc cho ngày giờ bạn đã thiết tha với những gì tôi đã nói cùng bạn, vì khi gieo rắc các phúc lành của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, bạn sẽ gặt hái được những phúc ân trên trời (2 Cor. 9:6).

6. Đọc Ca Vịnh Ngợi Khen

255.     Để tạ ơn Chúa về các ân huệ Ngài đã ban cho Đức Mẹ, những người tận hiến của Mẹ sẽ thường xuyên đọc Ca Vịnh Ngợi Khen, theo gương của Chân Phước Marie d’Oignies và một vài thánh khác. Ca Vịnh Ngợi Khen là kinh nguyện duy nhất chúng ta có được do Đức Mẹ sáng tác, hay đúng hơn, được Chúa Giêsu sáng tác trong Mẹ, vì chính Người nói qua môi miệng của Mẹ.

Ca Vịnh này là lời chúc tụng cao cả nhất dâng lên Thiên Chúa trong lãnh vực ân sủng. Ca Vịnh này một mặt là một bản thánh ca khiêm hạ nhất của lòng biết ơn, và mặt khác là một bài thánh ca uy nghi và cao cả nhất. Trong Ca Vịnh này chất chứa những mầu nhiệm quá lớn lao và kín ẩn mà thậm chí các thần trời cũng không hiểu thấu.

Gerson là một học giả đạo hạnh và khôn ngoan, đã tiêu hao một phần lớn cuộc đời của mình để viết những áng văn đầy uyên bác và yêu thương về các chủ đề hết sức xâu sa này.  Cho dù như thế, ông vẫn cảm thấy lo âu vào lúc cuối đời khi thực hiện việc viết một bài dẫn giải về Ca Vịnh Ngợi Khen là tột đỉnh của tất cả mọi tác phẩm của ông.

Nơi một tập sách lớn về đề tài này, ông đã nói nhiều điều kỳ diệu về bài ca vịnh tuyệt vời và thần linh ấy. Trong số những gì ông viết, ông nói với chúng ta rằng chính Mẹ Maria thường đọc ca vịnh ấy, nhất là vào lúc tạ ơn sau khi Rước Lễ.

Nhà thức giả Benzonius, trong bài dẫn giải của mình về Ca Vịnh Ngợi Khen này, đã kể ra một số phép lạ xẩy ra nhờ kinh nguyện ấy. Ông cho biết rằng ma quỉ chạy trốn khi chúng nghe thấy những lời: “Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng” (Lk. 1:51).

7.  Khinh chê thế gian

256.     Thành phần tôi tớ trung thành của Mẹ Maria khinh thường thế giới hư hoại này. Họ phải ghét bỏ và xa tránh các thứ quyến rũ của nó và theo những thực hành khinh chê thế gian được chúng tôi cống hiến ở đầu cuốn tiểu luận này. (Ở đây dường như vị thánh tác giả muốn nói tới các đoạn từ 78 tới 82)