Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2012, lúc 15:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu tôn giáo trên thế giới đang đi theo con đường sai lạc, khiến cho con cái Thiên Chúa khó mà có được Sự Sống Đời Đời.

Sự Sống Đời Đời chỉ có thể có được nhờ vào cái chết của Ta trên Thập Giá.

Cha Ta đã sai Ta, Người Con duy nhất của Người đến như một Con Chiên hiến tế để giúp cho toàn thể nhân loại có thể đạt được Sự Sống Đời Đời.

Sự sống đời đời ấy đã được ban cho Ađam và Evà như một Ân Huệ. Thế rồi, vì vết nhơ của tội lỗi và sự bất tuân mà Sự Sống Đời Đời đã bị lấy đi.

Thay vào Sự Sống Đời Đời đó, con người trở thành loài phải chết, thể xác con người đã ra ô uế, sự sống con người trong thân xác không còn hoàn hảo nữa và Trái Đất trở thành một phản ảnh nghèo nàn của Địa Cầu vô cùng rực rỡ và phong phú mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho Ađam và Evà trong Vườn Địa Đàng.

Thế rồi, Thiên Chúa – Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, đã ban ơn cứu độ cho những ai đón nhận Ta – Con Một duy nhất của Người, như là con đường dẫn tới Địa Đàng Mới của Người.

Chỉ qua Ta, các con mới được Cha Ta đón nhận.

Chỉ tin vào Chúa Cha thôi thì chưa đủ vì những ai khước từ Chúa Con là khước từ ơn cứu chuộc.

Các con hãy nhớ rằng biết bao nhiêu con cái Thiên Chúa, vì thiếu hiểu biết, nên không chịu đón nhận Ta, Đấng Cứu Độ nhân loại. Nhưng vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Sự Thật sẽ được mặc khải cho họ nhờ vào sự Can Thiệp của Thiên Chúa.

Tất cả họ đều bình đẳng trong mắt Cha Ta, và Người muốn hiệp nhất tất cả các linh hồn ấy vào Cung Lòng của Người. Người yêu thương họ hết thảy.

Khi nào họ nhìn thấy chứng cớ, họ sẽ nhìn nhận rằng Thiên Chúa – Đấng Tối Cao, đã ban cho họ Sự Sống Đời Đời qua Hy Tế của Ta trên Thập Giá. Bằng cách này, tất cả họ rồi sẽ tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Đấng tạo dựng nên từng người trong các con.

Hỡi con gái của Ta, con hãy dấn thân và hãy giúp Ta bảo đảm rằng những Thông Điệp của Ta được ban cho mọi tín ngưỡng, mọi quốc gia và mọi con cái của Thiên Chúa.

Ta bao gồm cả những người ngoại giáo và những người lòng chai dạ đá.

Đừng bận tâm nếu họ phỉ nhổ vào con, hoặc không chịu lắng nghe; con phải trao cho họ những Thông Điệp này.

Bất kỳ một ai hoặc tín hữu của Ta – Chúa Giêsu Kitô, mà không chịu nhìn nhận rằng Ta mong muốn truyền ban Lời Chí Thánh của Thiên Chúa cho tất cả mọi tôn giáo, thì không phải là một Kitô hữu đích thực.

Biết bao nhiêu người đã không chịu nhìn nhận rằng những Thông Điệp này của Ta là dành cho nhân loại vì Ta đón nhận toàn thể nhân loại và mọi thứ tôn giáo khác, kể cả những người vô thần.

Các con không được phép nghĩ rằng chỉ có các con, những Kitô hữu đích thực, mới được Thiên Chúa – Chúa Cha Hằng Hữu yêu thương.

Các con được chúc phúc và được yêu thương nhưng nếu như tất cả nhân loại không hoán cải thì Cha Ta không thể đạt được chiến thắng mà Người mong muốn để hiệp nhất tất cả con cái của Người.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con có trách nhiệm hết sức to lớn vì Tặng Ân Sự Thật được Thiên Chúa ban cho các con.

Bổn phận của các con là loan truyền Lời Chí Thánh của Ta để mang những linh hồn đáng thương, những linh hồn không biết gì về sự Hiện Hữu của Ta vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth