Thông Điệp Fratelli Tuti của Francis như một cơn mưa trên sa mạc và khắp nơi nhảy mừng chào đón.

Càng thú vị và hợp thời hơn trong bối cảnh các xung đột chính trị và tôn giáo không ngừng gia tăng.

“Tình huynh đệ”, “người nghèo, người bệnh, người khuyết tật”, “hiệp nhất” là những cụm từ được nhắc đến rất thường xuyên trong thời gian vừa qua khi nói về Thông điệp mới.

Ngày 03 tháng 10, 2020; Hoàng tử Hassin Bin Talal là “giám đốc Học viện hoàng gia về nghiên cứu liên tôn ở Amman, ông luôn dấn thân cho cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Ki-tô giáo” đã có một bình luận “nói rằng thông điệp đáp ứng nhu cầu chung của các dân tộc Trung Đông và cho toàn thể nhân loại, đồng thời công nhận tình anh em gắn bó tất cả loài người.”

Không ngạc nhiên cho lắm về những lời có cánh dành cho thông điệp mới này của Francis, khi nhận được sự tán dương từ các tổ chức như Tam Điểm, các chính trị gia, những người nổi tiếng, lãnh đạo các tôn giáo…vì lâu nay Francis giỏi lấy lòng những dân ngoại điển hình là cộng sản Trung Quốc và bán rẻ anh em là các Ki-tô hữu Trung Quốc trong thoả thuận Vatican-Trung Quốc.

Chỉ cần một chút thời gian để quan sát và xem xét thật kỹ, người ta dễ dàng nhận thấy các mối quan tâm chính của Francis là “người nghèo” chứ không phải hướng về Ơn Cứu Rỗi và Thiên Chúa.

Việc chăm lo thể xác và quan tâm quá mức mà bỏ bê điều quan trọng là Thiên Chúa và phần rỗi cho các linh hồn là một hướng đi sai với đường lối của Thiên Chúa.

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)

DUCMEMARIA.COM/BREAKNEWS