Thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 10:00

Con gái của Cha, hôm nay Cha muốn cảnh báo những tín hữu nhiệt thành của Cha, những người công khai tuyên xưng Danh Cha, họ phải tuân theo Sự Thật trong Giáo Huấn của Cha và phải làm việc một cách hết sức cẩn trọng.

Cha yêu thương tất cả các tín hữu của Cha và đặc biệt là những người luôn luôn thể hiện lòng khiêm nhường.

Tuy nhiên, Cha thật thất vọng khi các Kitô hữu sốt sắng và nhiệt thành, những người rao giảng Lời của Cha, lại ra sức diễn giải những Giáo Huấn của Cha có phần thái quá và có tính áp đặt.

Truyền bá Lời của Cha thì chưa đủ, họ cảm thấy cần phải mang những Giáo Huấn của Cha vào cuộc tranh luận của trí tuệ con người chỉ vì một mục đích mà thôi.

Đó là để chứng minh với mọi người rằng họ xứng đáng hơn để hiểu Lời Chí Thánh của Cha. Họ chỉ muốn chứng tỏ rằng họ đúng trong nhận định của họ đến nỗi họ chia rẽ các tín hữu đích thực của Cha.

Lòng sùng kính đầy nhiệt thành của họ đối với Cha thường khiến họ trở nên bất lực trong tình yêu thực sự của họ dành cho Cha, một điều lẽ ra phải luôn luôn xuất phát từ lòng khiêm nhường.

Họ phải giữ cho tiếng nói vốn dĩ ồn ào, sự chỉ trích đầy tính trí tuệ của họ, tĩnh lặng lại.

Họ phải dừng lại để lắng nghe tiếng nói của Cha và phải chống lại sự thôi thúc để chứng tỏ kiến thức của mình về vấn đề tâm linh cho những người khác. Khi họ chứng tỏ kiến thức của mình về vấn đề tâm linh, họ phạm tội kiêu ngạo.

Họ không hề biết chút gì về Cha. Bởi vì họ không dành thời gian để bình tâm và hạ mình trước mắt Cha, vì Cha nhìn thấy tất cả. Khi nào những tôi tớ nhiệt thành này của Cha trở nên nhỏ bé và hạ mình trước nhan Cha, thì Cha mới có thể kéo họ đến với Cha.

Hãy tôn vinh Cha. Hãy tôn vinh Lời Cha. Hãy noi gương Cha. Đừng bao giờ ngược đãi người khác vì danh Cha, đặc biệt là những người cũng là Kitô hữu như các con.

Thầy và là Đấng Cứu Thế yêu dấu các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth