Thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2011, lúc 14:22

Con gái của Mẹ ơi, có rất nhiều linh hồn bị định sẵn cho sự trầm luân đời đời nếu họ không quay trở lại với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Thánh Tử của Mẹ phải chịu rất nhiều đau khổ khi Người nhìn thấy những đứa con này đắm chìm vào hết con đường tội lỗi này đến con đường sự dữ khác.

Tội thờ ơ với Thánh Tử của Mẹ đang lan tràn và rất nhiều người nhận biết sự hiện hữu của Người mà vẫn chọn cách chối bỏ Người bằng ý chí tự do của chính họ.

Đây là lúc họ sẽ hiểu được những gì chờ đợi họ phía trước nếu họ không ăn năn thống hối trong cuộc Soi Sáng Lương Tâm mà họ sẽ sớm trải qua.

Với những ai trong các con yêu mến Thánh Tử của Mẹ thì hãy vác Thập Giá của Người và giúp Người mang về những linh hồn mà Người khao khát đón nhận trong vòng tay yêu thương quý giá của Người.

Rất nhiều người trong các con thực sự không nhận biết Thánh Tử của Mẹ thì các con phải hiểu rằng nơi Thánh Tâm của Người rất dịu dàng và êm ái. Người dành cho tất cả các con biết bao nhiêu tình yêu đến nỗi nếu các con chứng kiến nỗi đau khổ của Người vì bị khước từ thì các con sẽ phủ phục xuống đất mà khóc lóc và cầu xin ơn tha thứ tội lỗi của nhân loại.

Mẹ nài xin các con hãy siêng năng cầu nguyện cho sự hoán cải mà Thánh Tử của Mẹ rất mong muốn có được trong Cuộc Cảnh Báo.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Nữ Vương của toàn thể Nhân Loại