Để tránh những lầm tưởng trong thực hành sùng kính Mẹ Maria, quý bạn cần phân biệt giữa tôn sùng Mẹ Maria chân thực với việc tôn sùng Mẹ cách giả tạo. Vì ma quỷ sẽ luôn tìm cách để làm cho nhiều người rơi vào sự lầm tưởng rằng họ thực sự tôn sùng Mẹ rồi.

90.       Đến đây chúng ta đã xác định 5 nguyên tắc căn bản, những nguyên tắc lại càng cần thiết hơn để thực hiện vấn đề chọn lựa đúng đắn việc tôn sùng đích thật đối với Đức Mẹ của chúng ta, vì hiện nay, hơn bao giờ hết, có những thứ tôn sùng giả tạo đối với Mẹ Maria có thể đã bị lẫn lộn với những thứ tôn sùng chân thực.

Ma quỉ, như một kẻ giả mạo và mánh khóe, một tên lừa đảo lành nghề, đã từng đánh lừa và phá hoại nhiều Kitô hữu bằng những việc tôn sùng gian trá đối với Đức Mẹ của chúng ta. Hằng ngày chúng sử dụng kinh nghiệm ma quái của mình để đưa nhiều người hơn đến chỗ diệt vong, lừa đảo họ, ru họ thiếp đi trong tội lỗi và cam đoan với họ rằng chỉ cần một ít kinh nguyện thôi, cho dù có đọc chẳng ra làm sao, và chỉ cần một ít việc thực hành bề ngoài thôi, do hắn xui bẩy làm, cũng là những việc tôn sùng chân thực vậy.

Một kẻ làm tiền giả hay làm những đồng xu chỉ bằng vàng và bằng bạc mà thôi, chứ ít khi bằng các thứ kim loại khác, vì không bõ công để làmTương tự như thế, ma quỉ không đả động gì tới những việc tôn sùng khác, để đặc biệt gây giả tạo những việc tôn sùng nhắm đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chẳng hạn như việc tôn sùng Thánh Thể và việc tôn sùng Đức Trinh Nữ. Vì những việc tôn sùng này so với những việc tôn sùng khác chẳng khác nào như vàng và bạc so với các thứ kim loại khác vậy.

91.       Bởi thế, trước hết, thật là cần thiết để có thể nhận ra những việc tôn sùng giả tạo đối với Đức Mẹ hầu tránh lánh chúng, cũng như nhận ra việc tôn sùng đích thực để đem ra áp dụng thực hành chúng. Sau nữa, trong số rất nhiều hình thức khác nhau của việc tôn sùng chân thực đối với Đức Mẹ, chúng ta cần phải chọn việc tôn sùng nào hoàn hảo nhất và đẹp lòng Mẹ nhất, việc tôn sùng mang lại vinh quang hơn cho Thiên Chúa và thánh hóa chúng ta nhất. 

Việc tôn sùng Mẹ Maria cách giả tạo

92.       Tôi thấy có 7 thứ giả tạo tôn sùng Mẹ Maria, đó là:

1) bình phẩm,

2) thận trọng,

3) hời hợt,

4) tự tin,

5) bất nhất,

6) giả hình,

7) và vụ lợi.   

Những kẻ tôn sùng có tính cách bình phẩm

93.       Thành phần tôn sùng có tính cách bình phẩm hầu hết là những học giả kiêu kỳ, thành phần có những đầu óc phóng khoáng và tự mãn, những người tận đáy lòng chỉ có một thứ tôn sùng mơ hồ đối với Mẹ Maria.

Tuy nhiên, họ phê bình chỉ trích hầu như tất cả những hình thức tôn sùng đối với Mẹ, là những gì được thành phần đơn sơ và đạo hạnh sử dụng để tôn kính Người Mẹ tốt lành của mình, chỉ vì những việc thực hành ấy không có gì là hấp dẫn đối với họ.

Họ đặt vấn đề với tất cả mọi phép lạ và mọi câu truyện chứng thực về tình thương và quyền phép của Đức Trinh Nữ, thậm chí cả những được ghi lại bởi các vị tác giả đáng tin cậy hay được trích từ ký sự của các dòng tu.

Họ không thể chịu được khi thấy thành phần đơn sơ khiêm tốn quì trước bàn thờ hay trước tượng Đức Mẹ, hoặc cầu nguyện trước một đền thánh lộ thiên. Thậm chí họ tố cáo những người này là thành phần tôn thờ ngẫu tượng, như thể những người ấy đang tôn thờ gỗ đá vậy.

Họ nói rằng đối với mình, họ không màng chi tới thứ tôn sùng được bày tỏ bề ngoài như thế, và họ không dại gì mà lại đi tin tưởng vào tất cả những câu truyện thần tiên về Đức Mẹ.

Khi anh chị em nói cho họ biết rằng các vị Giáo Phụ của Hội Thánh đã ca khen chúc tụng Đức Mẹ thì họ trả lời rằng những vị Giáo Phụ ấy nói quá đáng như các kẻ giảng thuyết vẫn làm, hay những lời lẽ của các vị được hiểu sai lệch.

Thành phần tôn sùng giả tạo này, thành phần kiêu hãnh theo thế gian này hết sức đáng sợ. Họ gây ra tai hại khôn lường cho việc tôn sùng Đức Mẹ. Trong khi cho rằng mình hoàn chỉnh những thứ lạm dụng thì họ chỉ khéo léo tiếp tục làm cho dân chúng bỏ bê việc sùng kính này.

Phân biệt tôn sùng Mẹ Maria cách chân thực và tôn sùng giả tạo Phân Biệt Giữa Tôn Sùng Mẹ Maria Chân Thực Và Tôn Sùng Giả Tạo
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại Vatican, ĐGH Phanxicô nói việc gán cho Đức Mẹ tước hiệu “đồng công cứu chuộc” và trình bày điều này như một tín lý là “chuyện ngớ ngẩn”. (Ảnh minh họa)

Những kẻ tôn sùng có tính cách thận trọng

94.       Thành phần tôn sùng có tính cách thận trọng là những kẻ cho rằng họ coi nhẹ Người Con khi tôn kính Người Mẹ. Họ sợ rằng khi suy tôn Mẹ Maria là họ hạ bệ Chúa Giêsu. Họ không thể chịu được khi thấy dân chúng dâng lên Đức Mẹ những lời chúc tụng hợp với Mẹ và là những lời các vị Giáo Phụ của Hội Thánh tuôn tràn ra cho Mẹ.

Họ cảm thấy bức rứt khó chịu khi thấy nhiều người quì trước tòa Mẹ Maria hơn là trước Thánh Thể, như thể các tác động này mâu thuẫn nhau, hay như thể những ai cầu cùng Đức Mẹ thì không phải là việc những người ấy nhờ Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu. Họ không muốn chúng ta nói quá thường xuyên về Mẹ hay nguyện cầu quá thường xuyên với Mẹ.

Ở đây có một số điều được họ nói tới, đó là “có lợi ích gì với những thứ kinh mân côi này, những hiệp hội và những thứ tôn sùng bề ngoài kia đối với Đức Mẹ chứ? Cần phải bỏ đi tất cả những thứ ấy. Đó là việc nhạo báng đạo giáo. Hãy nói với chúng tôi về những ai tôn sùng Chúa Giêsu (và họ thường kêu tên của Người mà không bỏ mũ xuống).

Chúng ta cần phải trực tiếp đến với Chúa Giêsu, vì Người là Đấng Trung Gian duy nhất của chúng ta. Chúng ta cần phải giảng Chúa Giêsu; đó là việc tôn sùng lành mạnh”. Những lời họ nói không phải là không đúng, thế nhưng cái suy luận họ đưa ra để ngăn ngừa việc tôn sùng Đức Mẹ là những gì rất xảo quyệt.

Nó là một cái bẫy tinh vi khó thấy của tên gian ác, nấp dưới chiêu bài phát động một sự thiện tốt lành hơn. Thật ra chúng ta không bao giờ có thể tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu hơn là khi chúng ta tỏ lòng tôn kính Mẹ của Người, và chúng ta tôn kính Mẹ chỉ đơn giản là để tôn kính Người càng hoàn hảo hơn. Chúng ta đến với Mẹ chỉ như là một đường lối dẫn tới cùng đích chúng ta tìm kiếm là Chúa Giêsu Con Mẹ.

95.       Giáo Hội, cùng với Chúa Thánh Thần, đầu tiên chúc tụng Đức Mẹ rồi mới tới Chúa Giêsu, “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ”. Không phải là vì Mẹ Maria cao trọng hơn Chúa Giêsu, hay thậm chí ngang hàng với Người – điều này là một thứ lạc thuyết bất khả chấp.

Thế nhưng, để ca ngợi Chúa Giêsu hoàn hảo hơn chúng ta trước hết cần phải ca ngợi Mẹ Maria. Cùng với tất cả những ai thực tình tôn sùng Mẹ, chúng ta hãy thưa cùng Mẹ, bất kể thành phần tôn sùng giả tạo và thận trọng ấy: “Ôi Maria, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Mẹ gồm phúc lạ”.

Những kẻ tôn sùng có tính cách hời hợt

96.       Những kẻ tôn sùng có tính cách hời hợt giành tất cả lòng sùng kính Đức Mẹ vào những việc thực hành bề ngoài. Chỉ có những gì bề ngoài của lòng sùng kính mới thu hút họ, vì họ không có tinh thần nội tâm.

Họ đọc nhiều kinh mân côi một cách vội vàng hấp tấp và giúp nhiều Thánh Lễ một cách chia lòng chia trí. Họ tham dự vào các cuộc cung nghinh Đức Mẹ mà chẳng có lòng tha thiết bên trong. Họ gia nhập các hiệp hội của Mẹ mà chẳng cải thiện đời sống hay kiềm chế các đam mê của họ hoặc noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria.

Tất cả những gì lôi cuốn họ đều theo chiều kích cảm xúc của lòng tôn sùng này, chứ bản chất của nó chẳng có một hấp lực nào. Nếu họ không cảm thấy sốt nóng qua các việc tôn sùng của họ thì họ cho rằng họ chẳng ra làm sao; họ trở nên buồn bực và bỏ hết mọi sự, hoặc có làm điều gì thì chỉ khi nào họ cảm thấy thích làm.

Thế giới này có đầy những thành phần tôn sùng nông cạn ấy, và không còn gì nguy hiểm hơn cho những con người nguyện cầu, coi việc tôn sùng nội tâm như là chiều kích chính yếu và nỗ lực chiếm lấy nó, song lại bỏ bê việc thể hiện hợp lý bề ngoài là những gì luôn đi kèm theo lòng tôn sùng chân thực.

Những kẻ tôn sùng có tính cách tự tin

97.       Thành phần tôn sùng có tính cách tự tin là thành phần tội nhân hoàn toàn chiều theo đam mê của mình hay lòng yêu thích của họ đối với thế gian, và là thành phần, nấp dưới danh xưng Kitô hữu đẹp đẽ và người tôi tớ của Đức Mẹ, che đậy sự kiêu hãnh, lòng tham lam, tính nhục dục, máu say sưa, nỗi nóng giận, lời nguyền rủa, điều vu khống, việc bất công và những tính mê nết xấu khác.

Họ bình thản chiều theo những những thói hư tật xấu của họ, không tỏ ra một cố gắng nào để chỉnh đốn lại chúng, tin tưởng rằng lòng họ tôn sùng Đức Mẹ cho họ được thứ quyền tự do như thế.

Họ tin rằng Thiên Chúa sẽ thứ tha cho họ, rằng họ sẽ không chết trước khi xưng tội, rằng họ sẽ không bị hư đi đời đời.

Họ coi tất cả những điều ấy là dĩ nhiên phải xẩy ra, vì họ đọc Kinh Mân Côi, ăn chay vào các ngày Thứ Bảy, ghi danh vào Hiệp Hội Kinh Mân Côi Thánh hay Áo Đức Bà, hoặc một hội tương tế về Đức Mẹ, đeo ảnh vẩy Đức Mẹ hay sợi xích nhỏ Đức Mẹ.

Khi các bạn nói với họ rằng một việc tôn sùng như thế chỉ là một thứ ảo tưởng của ma quỉ bày ra và là một thứ tự tin nguy hiểm có thể làm cho họ bị tàn rụi, thì họ không chịu tin tưởng các bạn.

Họ đáp lại rằng Thiên Chúa là Đấng nhân lành và xót thương, Ngài không dựng nên chúng ta để nguyền rủa chúng ta. Không ai mà lại không có tội. Chúng ta sẽ không chết mà lại không xưng tội, và tất cả những gì cần thiết vào trong giờ lâm tử đó là tác động ăn năn tốt lành.

Ngoài ra, họ nói rằng họ có lòng tôn sùng Đức Mẹ; rằng họ mặc áo Đức Bà, rằng họ trung thành và khiêm tốn đọc hằng ngày 7 Kinh Lạy Cha và 7 Kinh Kính Mừng tôn kính Mẹ; rằng đôi khi họ còn đọc cả Kinh Mân Côi và Giờ Kinh Đức Mẹ, cùng với việc chay tịnh và thực hành các việc lành phúc đức khác.

Họ còn mù quáng hơn nữa khi trích lại những câu truyện mà họ đã nghe thấy hay đọc được – đúng hay sai chẳng cần biết – liên quan tới việc con người chết trong tình trạng đang mắc tội trọng đã được hồi sinh để đi xưng tội ra sao, hay việc linh hồn của họ vẫn còn tồn tại một cách mầu nhiệm ra sao nơi thân xác của họ cho tới khi xưng tội, vì khi còn sinh thời họ đã đọc một số kinh nguyện hay đã thi hành một ít việc đạo hạnh, để tôn kính Đức Mẹ.

Những kẻ khác cho rằng sẽ được Chúa ban cho vào trong giờ lâm tử, qua lời chuyển cầu xót thương của Đức Trinh Nữ, ơn ăn năn và tha thứ các tội lỗi của họ, để họ được cứu độ. Như thế thì những thành phần này đều mong muốn cùng một điều xẩy ra cho họ.

98.       Không gì trong Kitô Giáo đáng bị trầm luân bằng niềm tự tin quái gở ấy. Làm thế nào chúng ta có thể thực sự cho rằng chúng ta mến yêu và tôn vinh Đức Trinh Nữ này khi bằng tội lỗi của mình chúng ta nhẫn tâm đã thương, đâm xé, đóng đanh và lăng nhục Con của Mẹ?

Nếu Mẹ Maria ra một qui luật để lấy tình thương mà cứu độ loại người ấy thì Mẹ sẽ bỏ qua sự gian ác và giúp vào việc lăng nhục cùng đóng đanh Con của Mẹ. Ai dám nghĩ tới một điều như thế chứ?

99.       Tôi dám nói rằng việc lạm dụng về lòng tôn sùng Mẹ như thế là một thứ phạm thánh ghê gớm, và sau việc Hiệp Lễ bất xứng thì nó là một trọng phạm nhất và khó có thể thứ tha, vì việc tôn sùng Đức Mẹ là việc sùng thánh hảo nhất và tốt lành nhất sau việc tôn sùng Thánh Thể.  

Tôi công nhận rằng thành thực sùng kính Đức Mẹ là những gì tuyệt đối không cần thiết để trở nên thánh hảo cũng như để tránh lánh tất cả mọi tội lỗi, cho dù nó là những gì đáng mong ước. Thế nhưng tối thiểu nó cũng là những gì cần thiết (xin lưu ý đến những gì tôi đang nói đây),

1- để thực sự quyết tâm tránh lánh ít là tất cả mọi tội trọng làm nhục tới Người Mẹ lẫn Người Con;

2- để thực hành việc tự chế hầu tránh lánh tội lỗi;

3- để tham gia vào các hiệp hội của Mẹ, đọc Kinh Mân Côi cùng với các kinh nguyện khác, ăn chay vào các ngày Thứ Bảy, vân vân. 

100.     Những cách thức như thế là những gì hiệu nghiệm cách lạ lùng trong việc hoán cải thậm chí thành phần tội nhân cứng lòng. Nếu các bạn có là một tội nhân như thế, một chân đã lọt xuống vực thẳm, tôi khuyên các bạn hãy làm như tôi đã nói.

Thế nhưng, cần phải có một điều kiện thiết yếu. Đó là các bạn cần phải thực thi các việc lành ấy chỉ duy để nhận được từ Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ơn hối tiếc về các lỗi lầm của các bạn, được Chúa thứ tha tội lỗi và làm chủ các tính hư tật xấu của các bạn, chứ không phải để sống một cách thoải mái trong tình trạng tội lỗi, bất kể đến tiếng cảnh báo của lương tâm, gương lành của Chúa cũng như của các vị thánh, cùng giáo huấn của Phúc Âm thánh.

Những kẻ tôn sùng có tính cách bất nhất

101.     Những kẻ tôn sùng có tính cách bất nhất là những người tôn sùng Đức Mẹ tùy nghi theo hứng. Đôi khi họ sốt sắng có lúc họ lãnh đạm. Đôi khi họ họ sẵn sàng làm hết mọi sự cho hài lòng Đức Mẹ, rồi chẳng bao lâu sau đó họ lại hoàn toàn đổi thay.

Họ bắt đầu bằng việc thiết tha với hết mọi thứ tôn sùng Đức Mẹ. Họ tham gia vào các hiệp hội, thế nhưng họ không trung thành tuân giữ luật lệ. Họ thay đổi như mặt trăng, và Mẹ Maria đứng lên trên họ như mặt trăng.

Vì sự bất nhất đổi thay của mình, họ không xứng đáng được thuộc về thành phần tôi tớ của Vị Trinh Nữ trung thành nhất, lòng trung thành và kiên trì là những đặc tính của thành phần tôi tớ Mẹ Maria.

Tốt hơn đừng gánh vác vô số những lời cầu nguyện và những việc làm đạo đức cho bằng chỉ cần chấp nhận một ít nào thôi và thực hành chúng một cách yêu thích và kiên trì bất chấp việc chống đối của ma quỉ, thế gian và xác thịt.

Những kẻ tôn sùng có tính cách giả hình

102.     Còn một loại kẻ tôn sùng Đức Mẹ sai lầm khác nữa – đó là những kẻ tôn sùng có tính cách giả hình. Những người này giấu diếm tội lỗi của họ và những thói xấu của họ dưới áo choàng của Đức Trinh Nữ để tỏ ra khác hẳn trước mắt của thành phần đồng bạn.

Những kẻ tôn sùng có tính cách vị kỷ vụ lợi

103.     Thế rồi còn có những kẻ tôn sùng vị kỷ vụ lợi, thành phần chỉ hướng về Mẹ khi thắng án, khi thoát khỏi hiểm nguy, khi được chữa khỏi ốm đau bệnh nạn, hay được thỏa đáng một số nhu cầu tương tự nào đó. Họ chẳng bao giờ nhớ đến Mẹ trừ khi cần. Thành phần này là những người bất khả chấp đối với cả Thiên Chúa lẫn Mẹ của Người.

104.     Vậy chúng ta cần phải thận trọng tránh tham dự vào thành phần tôn sùng có tính cách bình phẩm, thành phần chẳng tin tưởng gì mà lại thấy sai sót nơi tất cả mọi sự. Tránh thành phần tôn sùng có tính cách thận trọng, thành phần, vì tôn kính Chúa lại sợ tôn sùng Mẹ Người thái quá.

Tránh lánh thành phần tôn sùng có tính chất bề ngoài hoàn toàn ở tại những việc làm bên ngoài mà thôi; tránh lánh thành phần tôn sùng có tính cách tự tin, thành phần che đậy một thứ tôn sùng Đức Mẹ một cách hư cấu để đắm mình trong tội lỗi của họ.

Tránh lánh thành phần tôn sùng một cách bất nhất, thành phần vì không bền vững, đổi thay những việc tôn sùng của mình hay bỏ bê tất cả những việc tôn sùng ấy chỉ vì một chút xíu cám dỗ.

Tránh lánh thành phần tôn sùng một cách giả hình, thành phần gia nhập các hiệp hội và đeo các thứ huy hiệu Đức Bà chỉ vì muốn được cho là con người tốt lành; sau hết, tránh lánh thành phần tôn sùng vị kỷ vụ lợi, thành phần cầu cùng Đức Mẹ chỉ để được khỏi bệnh nạn hay để được ơn ích về thể chất mà thôi.

article 2457651 18B7F68500000578 Phân Biệt Giữa Tôn Sùng Mẹ Maria Chân Thực Và Tôn Sùng Giả Tạo

Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria Chân Thực

105.     Sau khi đã cắt nghĩa và lên án những việc tôn sùng sai lạc đối với Đức Trinh Nữ, giờ đây chúng tôi vắn tắt trình bày đâu là việc tôn sùng chân thực. Nó là việc tôn sùng có chiều sâu, trung thực, thánh hảo, bền bỉ và vô tư.

106.     Trước hết, việc thực sự tôn sùng Đức Mẹ là việc tôn sùng có chiều sâu, tức là nó xuất phát từ bên trong tâm trí và từ lòng quí trọng của chúng ta đối với Mẹ, từ niềm trọng kính của chúng ta đối với sự cao cả của Mẹ, và từ tình yêu của chúng ta đối với Mẹ. 

107.     Thứ hai, việc tôn sùng này có tính cách trung thực, tức là nó làm cho chúng ta tràn đầy lòng tin cậy nơi Đức Trinh Nữ, niềm tin cậy của một người con đối với Người Mẹ yêu dấu của mình.

Nó thúc đẩy chúng ta chạy đến với Mẹ mỗi khi cần thiết cho thân xác và linh hồn, một cách hết sức đơn sơ, tin tưởng và trìu mến. Chúng ta khẩn cầu Mẹ giúp đỡ ở mọi nơi, trong mọi lúc và cho mọi sự.

Chúng ta cầu xin để Mẹ làm sáng tỏ những ngờ vực của chúng ta, đưa chúng ta về đường ngay nẻo chính khi chúng ta lầm đường lạc bước, để bảo vệ chúng ta khi chúng ta bị cám dỗ, để chúng ta được kiên cường khi chúng ta cảm thấy yếu kém, để đỡ chúng ta lên khi chúng ta sa ngã phạm tội, để khuyến khích chúng ta khi chúng ta chán nản, loại trừ đi những chần chừ do dự ngại ngần của chúng ta, an ủi chúng ta trong những cuộc thử thách, nơi những khó khăn thánh giá và những thất vọng của cuộc đời.

Sau hết, trước tất cả mọi nỗi đớn đau khốn khó về phần xác phần hồn của mình, chúng ta đều tự nhiên hướng về Mẹ để xin ơn trợ giúp, không bao giờ sợ quấy rầy Mẹ hay làm phiền lòng Chúa.

108.     Thứ ba, việc thực sự tôn sùng Đức Mẹ là việc thánh hảo, tức là, việc này dẫn chúng ta tới chỗ tránh lánh tội lỗi và bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria. Mười nhân đức chính yếu của Mẹ là: khiêm nhượng thẳm sâu, đức tin sống động, vâng lời tuyệt đối, cầu nguyện liên lỉ, bỏ mình liên tục, tinh tuyền vượt bực, yêu mến thiết tha, nhẫn nại phi thường, từ ái siêu việt, và khôn ngoan từ trời. 

ĐGH Gioan Phaolo II là gương mẫu của sùng kính Mẹ Maria cách chân thành.
ĐGH Gioan Phaolo II là mẫu gương của lòng tôn sùng Mẹ Maria chân thực.

109.     Thứ bốn, việc tôn sùng chân thực đối với Đức Mẹ là việc bền bỉ. Nó củng cố ý muốn hành thiện của chúng ta và ngăn ngừa chúng ta khỏi bỏ bê những việc tôn sùng của chúng ta một cách quá dễ dàng. Nó hiến cho chúng ta lòng can đảm để chống lại những kiểu cách và các châm ngôn của thế gian, những phiền nhiễu và những xu hướng ngỗ nghịch của xác thịt cũng như của các mưu chước ma quỉ. Bởi vậy một con người thực sự sùng kính Đức Mẹ thì không thay đổi, bực tức cáu kính, cực kỳ thận trọng và e dè nhút nhát.

Tuy nhiên, chúng tôi không nói rằng một con người như vậy sẽ chẳng bao giờ phạm tội hay những cảm thức nhạy bén của việc họ tôn sùng sẽ không bao giờ thay đổi. Khi sa ngã, họ giơ tay bám lấy Đức Mẹ để lại chỗi dạy. Nếu họ mất đi tất cả cảm giác và hoan hưởng của việc tôn sùng, họ sẽ không cảm thấy buồn bực, vì một người tôi trung tốt lành của Mẹ Maria được hướng dẫn bởi đức tin (Heb. 10:38) vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria chứ không phải bởi cảm tình.

110.     Thứ năm, việc thực sự tôn sùng Mẹ Maria là việc vô tư. Nó soi động chúng ta tìm kiếm một mình Thiên Chúa nơi Người Mẹ Phúc Đức của Người, chứ không phải nơi chính chúng ta.

Người tôi tớ thực sự của Mẹ Maria là người không phục vụ vị Nữ Vương lừng danh của mình chỉ vì tư lợi vị kỷ. Họ không phục vụ Mẹ cho được phúc hạnh tạm thời hay vĩnh cửu mà chỉ nguyên vì Mẹ có quyền được phục vụ và vì một mình Thiên Chúa nơi Mẹ.

Họ yêu mến Mẹ không phải vì Mẹ tốt lành với họ hay vì họ mong được một cái gì đó từ Mẹ, mà chỉ vì Mẹ khả ái. 

Đó là lý do tại sao họ yếu mến và phụng sự Mẹ một cách trung thành cả khi mệt mỏi và khô khan trong linh hồn cũng như trong lúc được ơn an ủi ngọt ngào dễ chịu.

Saint Dominic Receives the Rosary Phân Biệt Giữa Tôn Sùng Mẹ Maria Chân Thực Và Tôn Sùng Giả Tạo
Thánh Đa-minh, một tôi tớ phục vụ Mẹ Maria không biết mệt mỏi. (Ảnh chinakasreflections.com)

Họ yêu mến Mẹ ở trên Đồi Cavê cũng như ở tiệc cưới Cana. Những người tôi tớ này của Mẹ Maria dễ thương và quí hóa là chừng nào trước nhan Thiên Chúa và Mẹ thánh của Người, thành phần phụng sự Mẹ mà không hề tìm mình.

Thời buổi này những người ấy hiếm hoi biết mấy! Chính vì để làm gia tăng con số này mà tôi đã cầm bút viết xuống những gì tôi đã được giảng dạy một cách thành quả một cách công khai lẫn tư riêng trong khi thi hành các sứ vụ của tôi qua nhiều năm tháng.

111.     Tôi đã nói nhiều điều về Đức Trinh Nữ này, và tôi đang cố gắng để phác họa nên một người tôi tớ thực sự của Mẹ Maria và một môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, tôi vẫn còn nhiều điều phải nói, cho dù vì thiếu hiểu biết, bất lực và thiếu giờ giấc, có những điều tôi sẽ vĩnh viễn không nói tới. 

112.     Thế nhưng công lao của tôi sẽ được bù đắp một cách tốt đẹp nếu tập sách nhỏ này rơi vào tay của một tâm hồn cao quí, một người con của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, được hạ sinh không phải bởi máu huyết hay bởi ý muốn của xác thịt hoặc bởi ý muốn của con người (Jn. 1:13). 

Giờ giấc của tôi bỏ ra sẽ được bõ công nếu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, sau khi đọc cuốn sách này, họ tin tưởng về giá trị cao cả của việc tôn sùng chắc chắn đối với Mẹ Maria mà tôi sắp sửa trình bày. Nếu tôi nghĩ rằng giòng máu tội lỗi của tôi có thể giúp cho độc giả hết lòng chấp nhận những sự thật tôi nêu lên để tôn kính Người Mẹ và là Nữ Vương yêu dấu của tôi, thì tôi, một đứa con và là nô lệ bất xứng nhất của Người, sẽ dùng nó thay vì mực để viết ra những lời này.

Tôi hy vọng tìm được những linh hồn trung thành, bằng việc họ kiên trì thực hiện việc tôn sùng tôi chỉ vẽ, sẽ bù đắp cho Mẹ về những gì mất mát Mẹ phải chịu vì tình trạng vô ơn và bất trung của tôi.

113.     Tôi cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết trong việc tin tưởng và mong mỏi hoàn trọn lòng mong ước sâu xa trong tâm can của tôi và những gì tôi đã nguyện cầu cùng Thiên Chúa rất nhiều năm, tức là trong một tương lai gần hay xa Đức Trinh Nữ sẽ có nhiều hơn trước thành phần con cái, tôi tớ và nô lệ của tình yêu, và qua họ, Chúa Giêsu, Vị Chúa yêu dấu của tôi, sẽ hiển trị hơn bao giờ hết trong tâm can của con người.

114.     Tôi rõ ràng nhìn thấy trước được rằng những con thú dữ tợn sẽ xuất hiện một cách tức giận để cắn xé thành từng mảnh tập sách nhỏ này cũng như ai được Thánh Linh sử dụng để viết ra nó, hay ít nhất chúng giấu nhẹm đi trong một cái hòm để không ai thấy được nó.

Chúng thậm chí còn tấn công và bách hại những người đọc nó và thực hành những gì được gói ghém trong đó. Nhưng không thành vấn đề! Lại càng tốt nữa là đàng khác! Nó thậm chí còn làm cho tôi phấn khởi hy vọng gặt hái được thành quả lớn lao trước viễn cảnh một đạo binh hùng mạnh thành phần thiện chiến can trường của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cả nam lẫn nữ, những người sẽ chiến đấu với ma quỉ, thế gian và bản tính hư hoại vào những thời buổi hiểm nghèo chắc chắn sẽ tới.  

“Ai đọc thì hãy hiểu lấ(Matt. 24:15). Những ai có thể thì hãy chấp nhận giáo huấn này” (Matt. 19:21).   

Nguồn tham khảo: thoidiemmaria.net


Có thể bạn muốn xem: Những nguyên tắc căn bản trong thực hành sùng kính Mẹ Maria