michael gabriel raphael Tổng Lãnh Thiên Thần: Thánh Michael, Thánh Gabriel & Thánh Raphael

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

(DUCMEMARIA.COM) – Các Thiên Thần là những thiên sứ của Chúa xuất hiện nhiều trong Thánh Kinh, nhưng chỉ có những cái tên Michael, Gabriel và Raphael được nhắc đến tên mà thôi. Và phẩm trật của Michael, Gabriel và Raphael là Tổng Lãnh Thiên Thần, đảm nhiệm mỗi vai trò khác nhau trong phẩm trật của họ.

Những cái tên như Uriel, Raguel, Sariel, và Jeremiel không được tìm thấy trong các cuốn sách quy điển của Thánh Kinh, nhưng được nhắc đến trong cuốn sách apocryphal của Enoch, cuốn sách thứ tư của Esdras, và trong văn học rabbinical.

Tất cả những cái tên như vậy được lấy từ các tác phẩm apocryphal đã bị từ chối dưới thời Giáo hoàng Zachary, vào năm 745.

Sau khi cân nhắc và nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng bởi hội đồng khảo cứu Kinh Thánh và Thần Học, Giáo Hội quyết định chỉ chọn một số để làm nên Cựu Ước và Tân Ước như ngày nay đang dùng.

Loại bỏ sách Enoch vì nhắc đến khá nhiều các thiên thần và nhiều sự kiện không phù hợp với các chân lý được mặc khải khác. Chẳng hạn như chuyện các thiên thần/thiên thần sa ngã có con với người phàm.

Điều này cũng đã được thánh Tomas Aquino, tiến sĩ Hội Thánh chứng minh (một lần nữa), là sai lầm.

Giáo Hội không cho phép đặt tên cho các thiên thần mà không được tìm thấy trong các cuốn sách quy điển của Kinh Thánh, để tránh những sự sùng kính sai lạc, hoặc nhầm lẫn với tên của các thần dữ (đã từng xảy ra rất nhiều trong lịch sử Giáo Hội). Dù cho có biết tất cả các tên của từng thiên thần, hoặc biết rõ về những dấu lạ các thiên thần thực hiện đi chăng nữa thì cũng không đem lại ơn cứu độ. Vì thế, nên cẩn trọng khi tìm hiểu.

Bài viết này cũng không có ý định ra khỏi những gì Hội Thánh chỉ dạy, mà chỉ nói đến các thiên thần đã được nhắc đến rõ ràng, qua các danh xưng cụ thể, và thiên thần nói chung.

Riêng phẩm tổng lãnh được 1Tx 4,16 nhắc đến. Nhưng Thánh kinh chỉ nêu tên 3 vị tổng lãnh là: Michael, Gabriel, và Raphael mà thôi. Nhắc đến tên các Ngài, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ lời dặn dò của thánh Grêgôriô Cả: “tên các thiên thần là danh xưng chỉ các chức phận chứ không chỉ bản tính“.

Michael để có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”. Gabriel có nghĩa là “uy lực của Thiên Chúa”. Raphael có nghĩa là “thầy thuốc của Thiên Chúa”. Lần dở lại thánh kinh, chúng ta sẽ thấy rõ phận vụ mỗi đấng thực hiện và dĩ nhiên các phận vụ ấy liên quan đặc biệt đối với loài người chúng ta. 

Tổng Lãnh Thiên Thần Michael

Michael từ tiếng Do Thái <Mikha’el> nghĩa là ‘Ai bằng Thiên Chúa!’

Tên thiên thần Michael xuất hiện lần đầu tiên là trong thị kiến của tiên tri Daniel, “hoàng tử các đạo binh” <Princeps militiae caelestis>; để bảo vệ dân Israel khỏi những kẻ thù tấn công. Trong sách Khải Huyền, thiên thần Michael lãnh đạo đoàn quân của Chúa đến chiến thắng sau cùng trên quyền lực của ma quỷ.

Michael là thiên thần duy nhất được nhắc đến kèm với danh xưng vĩ đại này. Ngài được xướng danh là Hoàng Tử của Thiên Quốc, là Thủ Lãnh cơ binh các thiên thần. Một danh xưng và vị trí cao trọng.

Lòng sùng kính thiên thần Michael đã có từ cổ xưa nhất, thịnh hành ở phương Ðông vào thế kỷ thứ 4. Giáo hội phương Tây bắt đầu lễ kính quan thầy thiên thần Michael và các thiên thần vào thế kỷ thứ 5.

Trong mặc khải về Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nhắc đến phẩm trật Tổng Lãnh thiên thần, nhưng không nhắc đến tên cụ thể.

“Ôi! nếu Cha muốn, Cha có thể xua đuổi ma quỉ ra xa chúng con. Chính nó cám dỗ, khích động xác thịt, thần trí và con tim. Chính nó lôi kéo rủ rê. Cha ơi, xin Cha đuổi nó đi. Xin cho Tổng Lãnh thiên thần của Cha đến giúp chúng con, và xua đuổi đi cái đứa mà từ lúc chúng con sinh ra cho tới lúc chết, luôn luôn dọa nạt chúng con. Ôi! Lạy Cha rất thánh, xin Cha thương xót con cái Cha.

Sách Khải Huyền chương 12 nói như sau:

Và đã xảy ra đại chiến trên trời. Michael và các Thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng; và con Rồng và các Thiên thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các Thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

Tầm quan trọng của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael

Thiên Chúa phán rằng:

Lời cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh, là những vũ khí mạnh mẽ nhất của các con chống lại Satan. (Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011)

Hãy khước từ Satan, những tay sai và những con rối của hắn. Các con hãy cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Michael bảo vệ cộng đoàn của các con. (Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011)

Các con phải rảy Nước Thánh khắp mọi nơi trong nhà, đeo một cây thánh giá Bênêđictô và giữ xâu chuỗi Mân Côi bên mình. Các con cũng phải cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. (Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011)

Cha phải mời gọi các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Michael để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này. (Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011)

Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã rao giảng một loạt những sự dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael.
Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan. Những thế lực ở trong hàng giáo phẩm của các con biết được điều này. Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael trong Thánh Lễ. (Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012)

Trong khi Ta nói về các Kitô hữu và việc họ phải giữ lòng trung thành với Ta, thì Ta cũng nói đến những người Do Thái vì đấng bảo vệ họ, Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, sẽ canh giữ họ và giúp họ đứng vững trước sự bách hại mà họ, với tư cách là dân riêng của Thiên Chúa, cũng sẽ phải gánh chịu. (Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013)

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel

Cái tên Gabriel dường như bao gồm các từ ghép của tiếng Do Thái, <gebher>: man, and <‘el>: God. Theo đó, có nghĩa là <Man of God>, hoặc, <Strength of God>.

Thực tế tất cả các nhiệm vụ và biểu hiện của Tổng lãnh thiên thần này được kết nối chặt chẽ với sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế. Lời tiên tri chính xác nhất về thời gian đến của Chúa Kitô đã được thực hiện bởi Thánh Gabriel.

Ngay trước khi Chúa Kitô đến, chúng ta gặp Tổng lãnh thiên thần Gabriel trong đền thờ Jerusalem, thông báo cho Zachary sự ra đời của một người con trai, Gioan Tiền Hô – John the Baptist, vị dọn đường của của Chúa Kitô: “Tôi Gabriel, người đứng trước Mặt Thiên Chúa, và được sai đến nói với ông, và mang lại cho ông những tin tốt.

Sự xuất hiện nổi bật nhất của Thiên thần Gabriel là cuộc diện kiến với thiếu nữ Do-thái, là Đức Trinh Nữ Maria, hiện là Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ của chúng ta, Người vâng phục cưu mang Chúa Cứu Thế.

Trong suốt những lần xuất hiện của Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần này luôn nói về những tin tức và sự kiện. Trong cuộc trò truyện với Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, cho biết cô sẽ trở thành Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, và còn cho biết thêm một tin nữa về bà Elizabeth cũng đã mang thai tháng thứ sáu.

Kế đến, trong giấc mộng của Thánh Cả Giuse, người được báo tin Hài Nhi Giêsu cần phải chạy trốn sang Ai-cập vì thế gian tìm cách hạ sát Người. Kế đến là lần báo tin dẫn Hài Nhi Giêsu trở về quê hương.

Còn có thể kể đến việc thiên thần hiện ra và báo tin mừng Phục Sinh Vinh Hiển của Chúa Giêsu Kitô.

Và cho đến khi thời gian viên mãn, Chúa Giêsu Kitô ngự giá trên mây trời mà đến cùng cơ binh các thiên thần, tiếng kèn loan báo Chúa đến Lần Thứ Hai cũng có thể được thổi lên từ bốn góc trời bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.

Thiên Thần Truyền Tin, loan báo các tin mừng, loan báo quyền năng và các công trình, các sự kiện.

Lễ kính nhớ thiên thần Gabriel là ngày 24 tháng 3, thiên thần Raphael ngày 24 tháng 10 đã được ghi vào lịch Rôma vào năm 1921. Năm 1970, lịch được sửa đổi nhập chung hai ngày lễ kính này với ngày lễ kính thiên thần Michael 29 tháng 9.

Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael

Raphael, từ tiếng Hê-bơ-rơ <rapha’>: để chữa lành, và <‘el:> Thiên Chúa, có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành,” hoặc “Ơn chữa lành”.

Nhắc đến Tổng Lãnh Thiên Thần Raphale, chúng ta nhớ ngay đến câu chuyện về người cha Tô-bít và người con là Tôbia.

Hoàn cảnh của gia đình Tô-bít được khởi kể bằng những đoạn trường bi kịch và khốn khổ. Nhưng họ luôn có lòng kính sợ Thiên Chúa: “lòng tôi tràn ngập ưu phiền ; tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện

Lời khuyên của người cha đáng kính này dành cho con của mình là “Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính, vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.” (Tôbia chương 4, câu 5-6).

Và lời chào của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael dành cho Tô-bít khi lần đầu gặp ông, đó là “Chúc mừng, chúc mừng ông vui mạnh !” và lời kế tiếp là “Ông hãy tin tưởng. Thiên Chúa sắp chữa lành cho ông rồi ! Hãy tin tưởng.”

Raphael mang đến ơn chữa lành và lời khuyên nhủ hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong sách Tôbia, còn kể lại chi tiết sau khi quỷ bỏ chạy thì ngay lập tức Raphael đến nơi chúng trốn: miền Thượng Ai-Cập để trói nó lại ngay tức khắc. Một chi tiết cho thấy quyền năng của ngài trên ma quỷ.

Bây giờ, chúng ta cùng ghi nhớ những lời khuyên này của Raphael:

 “Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người ! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người ! Giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp ; nhưng công trình của Thiên Chúa, thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ.

“Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công ; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu. Những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình.

Tôi đây là Ra-pha-en, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.”

Câu chuyện mà Tôbia ghi chép lại như những phép màu mà dân ngoại chỉ được đọc trong các câu chuyện cổ tích kể cho những đứa trẻ, nhằm khuyến khích chúng sống tốt và ngoan ngoãn.

Nhưng ở đây hoàn toàn không phải là cổ tích, nhưng là một sự việc có thật. Tóm lược những gì xảy ra, để biết rằng:

  • Hãy sống tốt và kính sợ Thiên Chúa luôn luôn.
  • Các thiên thần hằng luôn bên cạnh cầu bầu cho chúng ta mỗi khi chúng ta làm điều đẹp lòng Chúa.
  • Khi Thiên Chúa nhận lời, Người sẽ ban cho chúng ta ơn trợ giúp, chỉ cần chúng ta luôn luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
  • Như khi Raphael hiển dung, xưng mình là thiên sứ hằng chầu chực trước Nhan Thánh Chúa; chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa cho hưởng Nhan Thánh Chúa khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa.

Ngày nay, Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael vẫn luôn thực hiện những cuộc chữa lành khắp nơi trên thế giới, qua Dầu Thánh mang tên ngài: Dầu Thánh Raphael, còn được gọi là Dầu Thánh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm.

Có thể bạn muốn xem: Dầu Thánh Raphael

Ảnh: ewtn.com