Thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2011, lúc 10:00

Con gái yêu dấu của Cha, thời điểm này sẽ khó khăn cho con khi các Thông Điệp đi vào thế giới. Nhiều người sẽ tấn công các Thông Điệp này, và khi họ tấn công thì hãy phớt lờ họ.

Lời Chí Thánh của Cha đang được lan truyền như Cha đã nói. Giờ đây Cha muốn công bố những điểm chính trong các Thông Điệp của Cha nhiều hơn nữa. Con đã biết cách để thực hiện điều này vì vậy hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Những gì Cha mời gọi nơi con thì đầy thách thức nhưng con sẽ được ban cho thêm ơn trợ giúp để thực hiện điều này.

Trong khi đó, con sẽ cần những người khác cầu nguyện cho con vì cuộc chiến mà Satan huy động để làm mất uy tín những Thông Điệp này đang gia tăng. Con phải cầu nguyện để được bảo vệ khỏi các tổn thương mà hắn, qua những người khác, sẽ gây ra cho con. Hãy nhìn nhận rằng hàng loạt những thử thách này là rất cần thiết để giữ cho con trong một trạng thái khiêm nhường. Hãy biết rằng con là Tiếng Nói của Cha đến với thế giới. Hãy quảng bá Tiếng Nói của Cha và thực hiện điều này càng sớm càng tốt.

Cha yêu con, con gái của Cha. Hãy hoàn toàn cậy dựa vào Cha và Cha sẽ dẫn dắt con đi qua Sứ Vụ này.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth