Chúa Nhật ngày 7 tháng 8 năm 2011, lúc 14:45

Ta là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Ta là Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Dựng nên con người và vũ trụ.

Con gái yêu dấu của Ta, cuối cùng thì giờ đây Ta đã đón nhận của lễ con dâng Ta để cứu các linh hồn. Của lễ con dâng được đón nhận trong yêu thương và vui mừng. Đây không phải là con đường dễ dàng nhưng con sẽ được bảo vệ một khi con xin Ta ban ơn trợ giúp mỗi ngày.

Sự đau khổ của con sẽ thuộc về tinh thần bởi sự tối tăm của linh hồn. Khi tình trạng này trở nên tồi tệ hơn thì con hãy luôn nhắc nhở chính mình rằng nhiều thụ tạo sẽ được cứu rỗi nhờ những đau khổ mà con phải chịu.

Hãy đến Chầu Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt để tăng cường sức mạnh cần thiết cho Sứ Vụ này. Những Thông Điệp từ Thánh Tử yêu dấu của Ta sẽ tiếp tục. Những Thông Điệp này phải được đăng lên như trước đây vì Thông Điệp của Người dành cho nhân loại sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Con đang được trợ giúp bởi nhiều vị thánh đang cầu bầu cho con.

Hãy tiếp tục cầu nguyện với Thiên Chúa Ba Ngôi để xin những ân sủng cần thiết nhằm giúp con luôn mạnh mẽ. Đừng bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi vì điều này dường như là một phần trong những đau khổ mà con đang chịu. Hãy thư giãn đầu óc. Hãy giữ thinh lặng và tỏ ra vui vẻ với thế giới bên ngoài. Hãy phớt lờ những người sẽ làm con tổn thương. Hơn nữa, hãy nhớ rằng chính nhờ Ánh Sáng Thiêng Liêng chiếu qua linh hồn mà con sẽ thu hút bóng tối nơi linh hồn tha nhân. Chỉ khi ấy, con mới cảm nhận được sự đau khổ làm tan vỡ Thánh Tâm của Con Ta khi Người chứng kiến tội lỗi trên thế giới này. Sự đau khổ mà con phải chịu chỉ là một phần nhỏ những gì Người phải chịu mỗi phút giây trong ngày. 

Giờ đây hãy đón nhận Ân Huệ mà con được ban bằng việc được mời gọi để trở thành một linh hồn hiến tế.

Con gái của Ta, hãy nhớ rằng con luôn ở trong Tâm Hồn Ta. Ta chăm sóc con và bảo vệ con. Giờ đây, hãy vui cười lên. Đừng sợ hãi vì Sứ Vụ này sẽ đem lại những phần thưởng trọng đại cho con, gia đình con và những người thân yêu của con trong Vương Quốc Đầy Vinh Hiển của Ta.

Cha Yêu Dấu của các con

Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng muôn loài