Thánh ca Veni Creator Spiritus là thánh ca được hát trong ngày Lễ Ngũ Tuần – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Một bài thánh ca nguồn gốc lâu đời của Giáo Hội Công Giáo, được truyền rằng do Tổng Giám Mục Rabanus Maurus viết vào thế kỷ thứ 9.

1.
Xin Thần Khí sáng tạo,
Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con
trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng,
xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao,
Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến.
Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến.

3.
Như Ngài đã tuôn đổ
Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế
và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ
của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến
Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!

5.
Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình,
hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy,
xin hãy là bạn đường;
xin dẫn lối chúng con.

6.
Xin tỏ cho chúng con thấy
tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con,
Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý,
xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
xin canh tân chúng con.

7.
Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.

Nguồn ocpvn.org

Leave a Reply