“Ta có vết thương trên vai khi Ta vác thánh giá trên đường Thương Khó, một vết thương làm cho Ta đau đớn rất nhiều so những vết thương khác nhưng mà loài người không ghi chép lại.”

Vết Thương Trên Vai Chúa Giêsu​

Lịch sử kể lại rằng Chúa Giêsu vác thập giá từ sân dinh thự của Pontius Pilate đến nơi đóng đinh Người tại Calvary. Cây thập giá nặng nề xé nát vai của Người đến tận xương.

Một ngày kia, Thánh Bernard, Đan Viện Phụ Dòng Xitô ở thành Clairvaux cầu nguyện và hỏi Chúa Giêsu liệu có nỗi thống khổ lớn lao nào trong cuộc Khổ Nạn của Chúa mà người ta không hề biết và đề cập đến thì Chúa Giêsu trả lời rằng:

“Ta có vết thương trên vai khi Ta vác thánh giá trên đường Thương Khó, một vết thương làm cho Ta đau đớn rất nhiều so những vết thương khác nhưng mà loài người không ghi chép lại. Nếu các con nghĩ đến vết thương trên vai Ta và làm việc sùng kính vết thương ấy thì Ta sẽ ban cho các con nhiều ơn lành. Đối với những ai tưởng niệm đến vết thương ấy thì ta sẽ tha thứ tất cả những tội nhẹ và không còn nhớ đến những tội trọng của họ nữa.”

Chúa Ki-tô mong muốn thánh Bernard và các tín hữu trung thành sùng kính vết thương ấy. Và thánh Bernard đã soạn lời cầu nguyện để tôn vinh và sùng kính vết thương trên vai Chúa Giêsu:

Cầu Nguyện Với Vết Thương Trên Vai Chúa Giêsu

LỜI CẦU NGUYỆN

Ôi Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chiên Thiên Chúa hiền lành, con là kẻ tội lỗi khốn cùng. Con xin tôn vinh và thờ lạy Vết Thương Thánh trên vai Chúa khi Chúa phải vác cây thập giá nặng nề đến nỗi làm rách da thịt, lòi xương và làm cho Chúa phải chịu đau đớn nhiều hơn những vết thương khác nơi Mình Thánh Chúa.

Con thờ lạy Chúa, ôi Chúa Giêsu chịu thương khó; con ca ngợi, vinh danh Chúa và cảm tạ Chúa vì vết thương Thánh đau đớn nhất. Con nài xin Chúa vì sự thống khổ bởi vết thương và vì gánh nặng của cây thập giá, xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa tha thứ các tội trọng và tội nhẹ của con, và xin Chúa hướng dẫn con về Thiên Đàng bên cạnh con đường thánh giá của Chúa. Amen.

Imprimatur: Thomas D. Beven, Giám Mục giáo phận Springfield, Massachusetts.

Vết Thương Bí Ẩn Của Thánh Padre Pio

Trong khi thánh Bernard là người đầu tiên được biết và thực hiện việc sùng kính vết thương trên vai Chúa Giêsu, ngài không phải là người duy nhất mà còn có một câu chuyện đặc biệt liên quan đến vết thương của Chúa.

Đó là câu chuyện về thánh Padre Pio.

Khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vẫn còn là một linh mục, ngài đã đến thăm thánh Padre Pio và hỏi ông vết thương nào là đau đớn nhất của ông. Cha Wojtyła nghĩ câu trả lời sẽ là vết thương ở ngực của thánh Padre Pio, nhưng vị thánh trả lời:

“Đó là vết thương ở vai của tôi, điều mà không ai biết và chưa bao giờ được điều trị hoặc chữa khỏi.”

Câu chuyện của thánh Padre Pio làm cho chúng ta thêm chắc chắn về những gì mà thánh Bernard nhận được từ Chúa Giêsu. Với một lòng sùng mộ sâu sắc với nỗi đau của Chúa, qua lời khẩn nài của Thánh Bernard, Đức Giáo Hoàng Eugenio lll đã ban ba ngàn năm (3000 năm) Ân Xá cho tất cả những ai đọc kinh này với trái tim thống hối.

Và cần phải đọc thêm 3 kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 3 Kinh Sáng Danh để vinh danh Vết Thương Thánh trên vai của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.

Chúng con xin cảm tạ Chúa!

Leave a Reply