Thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, lúc 20:00

Con gái thân yêu của Cha, cám ơn con đã đáp lại lời mời gọi của Cha. Cha chuyện trò với con trong niềm hân hoan của việc cử hành đặc biệt ngày Lễ Giáng Sinh của Cha. Tình yêu đong đầy tâm hồn Cha bởi đức tin và lòng sùng kính các con tỏ bày thật muôn phần quý giá.

Đây là thời gian cho con cái Cha ở khắp nơi nhớ lại đời sống của Cha trên trái đất. Đây là thời gian để họ xem xét lại những gì kín ẩn trong biến cố Cha chào đời được tỏ bày cho toàn thể nhân loại.

Chính nhờ sự Giáng Sinh của Cha mà nhân loại sẽ tìm kiếm ơn cứu độ. Chính nhờ Tình Yêu của Chúa Cha Hằng Hữu – Cha Ta dành cho tất cả con cái mà Người đã thực hiện một Hiến Tế hy sinh tột cùng.

Người phải nhìn xem một hài nhi được sinh ra, chứng kiến hài nhi đó lớn lên thành một đứa trẻ, rồi trưởng thành, việc đó biểu lộ rõ Tình Yêu và sự quyết tâm mà Người muốn cứu vớt tất cả con cái. Người quá yêu thương tất cả các con đến nỗi đã sai Cha xuống trần gian sống thân phận của một phàm nhân dù biết rằng Cha sẽ bị sỉ nhục và nhạo báng.

Người đã cho phép điều này xảy ra.

Sự Giáng Sinh của Cha là một Dấu chỉ để tất cả mọi người biết rằng Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu, yêu thương con cái của Người đến nỗi Người đã thực hiện một Hiến Tế hy sinh tột cùng.

Bằng việc sai Cha đến thế gian để sống giữa tất cả các con, Người đã tỏ lòng trắc ẩn và ước muốn cứu độ các con bằng cái chết của Cha. Nếu Người không sai Cha đến thì loài người không thể có được Ơn cứu độ.

Tuy nhiên, những kẻ khước từ Cha vẫn không tin chắc rằng những lời hứa mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã ban có phải là Sự Thật hay không. Vẫn còn rất nhiều hoang mang xáo trộn.

Tất cả những gì quan trọng đối với nhân loại vào lúc này là hiểu được những lời hứa và thực tại về Trời Mới Đất Mới đã được dựng nên cho tất cả con cái Thiên Chúa. Đây là Ân Huệ lớn lao nhất trong tất cả mọi Ân Huệ và là Tặng Ân mà tất cả các con lẽ ra đã được chung hưởng cùng với Người trước khi Satan hủy diệt hết tất cả bằng cách cám dỗ bà Eva.

Ngày nay theo nhiều cách thức khác nhau, người ta xem những Giáo Huấn trong Cựu Ước và Tân Ước như những dụ ngôn xa xưa. Nhiều người vẫn chưa hiểu được rằng những Giáo Huấn trong Kinh Thánh đã và vẫn luôn mang tính xác thực. Vì trong nhiều trường hợp liên quan đến các biến cố xảy ra trong thế giới tâm linh, họ thấy thật khó tin vào những gì có thể xảy ra. Họ đã đi tới kết luận này bởi vì họ đánh giá nội dung Kinh Thánh theo lối suy luận của con người, trên cơ sở những gì xảy ra trên trái đất. Nhưng họ đã lầm.

Việc Cha đến trên trái đất được sắp đặt như một cơ hội cuối cùng để thức tỉnh thế giới ngõ hầu mọi người sẽ nhận thức được rằng Thiên Chúa đang tha thứ cho tất cả. Vai trò của Cha là để chỉ cho các con thấy rằng con đường để đến với Thiên Đàng là qua những Giáo Huấn và cái chết của Cha trên Thập Giá.

Vậy hãy nhớ rằng vào Lễ Giáng Sinh, sự ra đời của Cha là nhằm giúp các con bắt đầu đánh giá lại niềm tin của các con vào Nước Thiên Đàng, nơi mà tất cả các con đều được tiền định có phần trong đó. Bằng cách tưởng nhớ về Cuộc Đời của Cha, bấy giờ các con có thể chung hưởng với Cha trong Vương Quốc của Chúa Cha nếu các con mở lòng ra và cầu xin Cha đón nhận các con một lần nữa.

Chúa Cứu Thế và là Vị Quan Tòa Công Minh của các con

Chúa Giêsu Kitô