Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2011, lúc 23:00

Con gái yêu quý của Cha, con phải nói với thế giới rằng Thánh Ý Cực Thánh của Cha giờ đây phải được tôn trọng triệt để nếu loài người muốn có sự sống đời đời. 

Thế giới này, mặc dù nó có nhiều thứ để cung cấp cho các con, nhưng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được cơn đói khát của các con. 

Nếu như không phải vì tội lỗi của cha mẹ đầu tiên của các con – ông Ađam và bà Evà – thì chắc rằng các con đã có thể sống trong hạnh phúc đời đời và không có những trở ngại trong cuộc sống. 

Vì tên lừa dối ở khắp mọi nơi, hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào trong các con sắp đặt cuộc sống của các con huớng về Cha. Hắn là một kẻ xảo quyệt, dối trá, và hắn sẽ cố gắng liên tục để bảo đảm rằng các con phạm tội qua nhiều hình thức cám dỗ khác nhau.

Tuy nhiên, hắn sẽ nhận thấy điều đó thật khó khăn khi nhắm vào các con nếu như các con đang ở trong tình trạng ân sủng mà các con đạt được nhờ Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể.

Kinh Mân Côi có hiệu quả đặc biệt để chống lại Satan vì các quyền năng mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu ban cho Đức Trinh Nữ, Mẹ Ta.

Mẹ có quyền năng lớn lao vượt trên tên lừa dối. Hắn bất lực trong việc chống lại Mẹ Ta và hắn biết điều này. Nếu các con cho phép Mẹ Chí Thánh của Ta chỉ bảo các con hướng tới những ân sủng mà Mẹ có thể cầu bầu vì lợi ích của các con, thì các con sẽ được miễn trừ trước ảnh hưởng của hắn.

Trong khi con người ngày nay phấn đấu hướng tới hạnh phúc và hòa bình trên trái đất này, họ tìm kiếm một cách thức bí mật. 

Đây là lúc mà họ dành nhiều thời gian để cố gắng mở được chìa khóa bí mật của hạnh phúc, của cải vật chất và bình an trong cuộc sống của họ. Họ đưa ra những cách thức mới, những ý tưởng mới, tất cả đều được thúc đẩy thông qua các mưu đồ để làm giàu. 

Bất kể tất cả các lý lẽ họ đưa ra là gì, hầu hết những lý lẽ đó đều được dựa trên khía cạnh tâm lý phụ thuộc vào chủ nghĩa duy tâm, có nghĩa là không thể nào có được bình an và niềm vui trong cuộc sống nếu các con không tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu.

Người là Đấng duy nhất ban sự sống. Nếu không trở nên mật thiết với Người, tâm hồn các con sẽ trống rỗng. Những ai trong các con đang dành rất nhiều thời gian nhằm cố gắng bác bỏ Sự Hiện Hữu của Cha, là các con đang lãng phí thời gian để theo đuổi những ước mơ vốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. 

Việc cố chấp không chịu nhận biết Đấng Tạo Hóa của các con, Đấng Tối Cao đã tạo ra thế giới này, sẽ dẫn các con vào vực thẳm của bóng tối vĩnh viễn. Nhiều người giống như các con, những người đã cố gắng hết sức để phủ nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ bằng cách truyền bá điều dối trá như không hề có Thiên Chúa Cha, thì hiện nay họ đang đau buồn nơi những vực thẳm của Hỏa Ngục bởi sự lựa chọn của chính họ. 

Các con đừng để cho điều này xảy ra với linh hồn các con, khi mà những linh hồn kết thúc cuộc đời của họ trong Hỏa Ngục và họ sẽ bị thiêu đốt như thể họ vẫn còn trong thân xác vậy. 

Satan cười nhạo biết bao về sự thiếu hiểu biết của các con! Khi các con khước từ Thiên Chúa là các con đang khước từ quyền được hưởng hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc đời đời giống như những gì các con không ngừng tìm kiếm trong thế giới này, nhưng các con không thể đạt được điều ấy trên trái đất.

Đừng bao giờ sống cuộc sống của các con trên trái đất này như thể đây chỉ là một phần trong vòng luân hồi của các con bởi vì nó không phải là như vậy. Ngôi nhà thực sự của các con sẽ là trong Địa Đàng cùng với Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con 

Chúa Giêsu Kitô