Có nhiều thực hành bày tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria, thánh Louis de Montfort liệt kê những thực hành tỏ lòng sùng kính Mẹ và trong đó, có một thực hành sùng kính tuyệt vời nhất trong tất cả.

Vài thực hành chính yếu sùng kính Mẹ Maria trong lòng

115.     Có một vài việc làm bề trong tỏ lòng thành thực sùng kính Đức Trinh Nữ. Ở đây chỉ vắn tắt nói tới những việc thực hành chính yếu:

1.      Tôn kính Mẹ, như Người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa, bằng lòng thượng tôn kính, tức là, cảm mến và tôn kính Mẹ hơn tất cả các thánh khác, như một tuyệt tác về ân sủng và tuyệt hạng về thánh đức sau Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật.

2.      Suy niệm về các nhân đức của Mẹ, các đặc ân của Mẹ và những hành động của Mẹ.

3.      Chiêm ngưỡng phẩm vị cao trọng của Mẹ.

4.      Dâng lên Mẹ những tác động yêu mến, chúc tụng và cảm tạ.

5.      Cầu khẩn Mẹ bằng một con tim hân hoan.

6.      Dâng mình cho Mẹ và liên kết bản thân với Mẹ.

7.      Làm hết mọi sự để đẹp lòng Mẹ.

8.      Khởi sự, thi hành và hoàn tất các hành động của chúng ta nhờ Mẹ, trong Mẹ, với Mẹ và cho Mẹ để thực hiện chúng bởi Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu, Đấng là đích điểm cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ giải thích việc thực hành cuối cùng này sau.

Vài thực hành chính yếu sùng kính Mẹ Maria bề ngoài

116.     Việc thành thực sùng kính Đức Mẹ cũng bao gồm cả những việc thực hành bề ngoài nữa. Sau đây là những việc chính:

1.      Ghi danh gia nhập các hiệp hội về Mẹ và tham gia những đoàn thể về Mẹ. (Xem cách đăng ký vào Hội Mân Côi )

2.      Gia nhập các dòng tu hiến mình cho Mẹ.

3.      Làm cho các đặc ân của Mẹ được nhận biết và cảm mến.

4.      Làm phúc, chay tịnh, thi hành các việc bỏ mình trong ngoài để tôn kính Mẹ.

5.      Mang những dấu hiệu tỏ lòng tôn sùng Mẹ như chuỗi mân côi, áo Đức Bà, hay một sợi giây xích nhỏ.

6.      Chú tâm lần hạt, tôn sùng và trọng kính 15 chục kinh Mân Côi để tôn kính 15 mầu nhiệm chính yếu của Chúa, hay ít là 5 chục để tôn kính các mầu nhiệm Mùa Vui – Truyền Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Thanh Tẩy và Tìm Thấy Con Trẻ Giêsu trong đền thờ; hoặc các mầu nhiệm Mùa Thương: Thống Khổ trong Vườn Cây Dầu, Bị Đánh Đòn, Bị Đội Mão Gai, Vác Thập Giá, và Chịu Đóng Đanh; hay các mầu nhiệm Mùa Mừng: Chúa Phục Sinh, Thăng Thiên, Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Mẹ Mông Triệu cả hồn lẫn xác về trời, Chúa Ba Ngôi Tôn Vinh Mẹ Maria.

Người ta cũng có thể đọc bất cứ kinh nguyện nào sau đây: sáu hay bảy chục Kinh Mân Côi để tôn kính số năm được cho rằng Mẹ đã sống ở trên đời này; kinh Tiểu Vương Miện Đức Trinh Nữ để tôn kính Mẹ đội triều thiên 12 ngôi sao hay đặc ân của Mẹ; kinh Tiểu Thần Vụ Đức Bà là kinh đã được hưởng ứng sâu rộng và đọc trong Giáo Hội; kinh Tiểu Thánh Vịnh Đức Trinh Nữ, do Thánh Bonaventura sáng tác để tôn kính Mẹ, một kinh nguyện rất sốt sắng và rất thiết tha đến nỗi anh chị em không thể nào không cảm thấy cảm kích khi đọc lên; đọc 14 Kinh Lạy Cha và Kính Mừng để tôn kính 14 niềm vui của Mẹ.

Giáo Hội còn có những kinh nguyện và thánh ca khác, như những bài thánh ca theo các mùa phụng vụ, Ave Maria Stella, O Gloriosa Domina, Magnificat cùng với những kinh nguyện khác được thấy ở trong tất cả các sách kinh nguyện.

7.      Hát những bài thánh ca dâng Mẹ hay dạy cho những người khác hát lên các bài thánh ca đó.

8.      Bái quì hay cúi mình trước nhan Mẹ mỗi một buổi sáng trong lúc nói chẳng hạn 60 hay 100 lần câu: “Kinh mừng Maria, Trinh Nữ rất tín trung”, để nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa, chúng ta có thể trung thành đáp ứng ân sủng của Ngài suốt cả ngày sống; và vào buổi tối thì đọc “Kính mừng Maria Mẹ Tình Thương”, để xin Mẹ cầu ơn tha thứ của Chúa cho các tội lỗi chúng ta đã vấp phạm trong ngày.

9.      Phục vụ các hiệp hội về Mẹ, trang hoàng bàn thờ Mẹ, tôn kính và trang điểm ảnh tượng Mẹ.

10.  Khênh tượng Mẹ hay nhờ người khác khênh tượng Mẹ khi cung nghinh rước kiệu, hoặc giữ một tượng ảnh nhỏ trên người như là một sự hộ phù hiệu nghiệm chống lại với tên gian ác.  

11.  Đặt những tượng Mẹ, hay tên của Mẹ được khắc và đặt trên tường nhà thờ hay nhà ở cũng như trên cánh cửa và lối vào các thị trấn, nhà thờ và nhà cửa.

12.  Long trọng hiến mình cho Mẹ bằng một cuộc tận hiến đặc biệt.

117.     Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các linh hồn thánh đức những việc thực hành khác tỏ lòng thành thực sùng kính Đức Trinh Nữ, tất cả những việc tôn sùng này đều dẫn đến sự thánh thiện. Anh chị em có thể đọc thấy những việc làm này cách rõ ràng trong cuốn “Thiên Đàng được mở ra cho Philagia”, một tổng hợp nhiều thứ tôn sùng được thực hành bởi các thành phần thánh thiện để tôn kính Đức Trinh Nữ, do Cha Paul Barry Dòng Chúa Giêsu thu góp. Những việc tôn sùng ấy là một hỗ trợ tuyệt vời cho các linh hồn tìm cách nên thánh, miễn là chúng được thực hiện cách xứng đáng, tức là:

1.      Với ý hướng đúng đắn là chỉ để làm hài lòng Thiên Chúa mà thôi, khi tìm cách liên kết với Chúa Giêsu là cùng đích của chúng ta, và để khai sáng cho anh chị em tha nhân của chúng ta.

2.      Với chú tâm, tránh đi những chia trí cố tình.         

3.      Với lòng sốt mến, tránh hấp tấp và lơ đãng.

4.      Với sự nghiêm trang và cử chỉ tôn kính bề ngoài.     

Việc sùng kính Mẹ Maria tuyệt hảo nhất

118.     Sau khi đọc hầu hết mọi cuốn sách về lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ và nói chuyện với thành phần thánh thiện nhất và học thức nhất của thời điểm này, giờ đây tôi có thể thâm tín nói rằng tôi chưa bao giờ biết đến hay nghe thấy bất cứ việc tôn sùng nào dành cho Đức Mẹ có thể sánh với việc tôn sùng tôi sắp sửa nói tới đây.

Không có một việc tôn sùng nào khác đòi phải hy sinh nhiều hơn cho Thiên Chúa, không một việc tôn sùng nào làm cho chúng ta có thể hư không hóa bản thân mình và lòng tự ái cách trọn vẹn hơn, không một việc tôn sùng nào giữ chúng ta vững chắc hơn trong ân sủng của Chúa và ân sủng của Chúa nơi chúng ta.

Không có một việc tôn sùng nào liên kết chúng ta với Chúa Giêsu cách hoàn hảo hơn và dễ dàng hơn. Sau hết, không có một việc tôn sùng nào tôn vinh Thiên Chúa hơn, làm cho bản thân chúng ta hy sinh hơn hay mang lại cho tha nhân lợi ích hơn.

119.     Vì việc tôn sùng này chính yếu là ở nơi tâm trạng của linh hồn mà nó sẽ không được mọi người hiểu được giống như nhau. Có một số – thành phần đại đa số – sẽ dừng lại ở ngay trước ngưỡng cửa và không tiến xa hơn.

Còn những người khác – không nhiều cho lắm – sẽ thực hiện chỉ một bước duy nhất vào bên trong của nó?

Vậy thì ai sẽ thực hiện bước thứ hai đây? Ai sẽ thực hiện bước thứ ba? Sau hết, ai sẽ cứ mãi mãi tiếp tục thực hành nó đây?

Chỉ có con người nào được Thần Linh của Chúa Kitô tỏ cho thấy cái bí mật này mà thôi. Chính Thánh Linh sẽ dẫn linh hồn trung tín này đi từ sức mạnh này tới quyền lực kia, từ ân sủng này tới ân sủng nọ, từ ánh sáng này tới ánh sáng kia, cho tới khi họ đạt tới chỗ được biến đổi thành Chúa Giêsu nơi tuổi thành toàn của Người trên thế gian và vinh quang của Người trên thiên đàng.

 Là tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria     

120.     Vì tất cả sự hoàn hảo đều ở chỗ chúng ta nên giống, hiệp nhất và thánh hiến cho Chúa Giêsu, mà vấn đề tất yếu ở đây đó là việc tôn sùng hoàn hảo nhất trong tất cả mọi việc tôn sùng đó là việc tôn sùng làm cho chúng ta được nên giống, hiệp nhất và thánh hiến cho Chúa Giêsu cách trọn vẹn nhất. Vậy trong tất cả mọi tạo vật của Thiên Chúa, Mẹ Maria là con người được nên giống Chúa Giêsu nhất. Bởi thế suy ra, trong tất cả mọi việc tôn sùng thì việc tôn sùng Mẹ là việc giúp thánh hiến và nên giống Người hiệu nghiệm nhất. Người ta càng tận hiến cho Mẹ Maria thì càng được thánh hiến cho Chúa Giêsu.

Đó là lý do tại sao việc trọn hảo thánh hiến cho Chúa Giêsu chỉ là việc tận hiến bản thân mình cách trọn hảo và trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ, việc tận hiến được tôi chỉ dẫn; hay nói cách khác, nó là việc lập lại cách trọn hảo các lời thề hứa của phép thánh tẩy.

121.     Việc tôn sùng này hệ tại việc hoàn toàn hiến mình cho Mẹ Maria để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu nhờ Mẹ. Nó đòi chúng ta hiến dâng:

1.      Thân xác của chúng ta cùng với các giác quan và chi thể của nó;

2.      Linh hồn của chúng ta cùng với các tài năng của nó;

3.      Các sở hữu vật chất đang có của chúng ta cùng với tất cả những gì chúng ta chiếm hữu được trong tương lai;

4.      Những sở hữu nội tâm và thiêng liêng, tức là các công nghiệp, nhân đức và việc lành trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nói cách khác, chúng ta dâng cho Mẹ tất cả những gì chúng ta sở hữu cả về cuộc sống tự nhiên của chúng ta cũng như cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, cùng với hết mọi sự chúng ta sẽ chiếm hữu trong tương lai về lãnh vực tự nhiên, ân sủng và vinh quang trên trời.

Chúng ta làm điều này một cách dứt khoát không lưu luyến, cho dù một đồng xu, một sợi tóc, hay một vệc lành nhỏ mọn nhất. Và chúng ta dâng hiến cách vĩnh viễn, không đòi hỏi hay mong đợi một phần thưởng nào để bù lại việc hiến dâng và phục vụ của chúng ta, ngoài niềm vinh dự được thuộc về Chúa nhờ Mẹ Maria và trong Mẹ Maria, như thể Người Mẹ của chúng ta không phải là – mà thực sự bao giờ Mẹ cũng là – một tạo vật quảng đại nhất và cảm mến nhất trong tất cả mọi tạo vật của Thiên Chúa.

122.     Ở đây có hai điều cần phải được lưu ý liên quan tới các việc lành của chúng ta, tức là, việc lập công và đền tội, hay nói cách khác, tức là giá trị đền tội hay nguyện cầu và giá trị lập công của những việc lành ấy. Giá trị đền tội hay nguyện cầu của một việc lành là một tác động thiện hảo vì nó đáng đền tội cho hình phạt bởi tội hay chiếm được một ân sủng mới nào đó.

Giá trị lập công hay công nghiệp là một tác động thiện hảo vì nó chiếm được ân sủng và vinh quang vĩnh cửu. Vậy, khi tận hiến mình cho Đức Trinh Nữ là chúng ta dâng cho Mẹ tất cả giá trị đền tội và nguyện cầu cũng như giá trị lập công nơi các việc lành của chúng ta, nói cách khác, tất cả mọi sự đền bồi và công lênh.

Chúng ta dâng cho Mẹ các công nghiệp của chúng ta, ơn phúc của chúng ta và nhân đức của chúng ta, không phải để Mẹ ban chúng cho kẻ khác, vì thật ra chúng là những bị bất khả hoán chuyển, vì chỉ có một mình Chúa Giêsu, khi trở thành bảo đảm viên của chúng ta trước Cha của Người, mới có quyền thông đạt công nghiệp của Người cho chúng ta mà thôi.

Thế nhưng, chúng ta dâng chúng cho Mẹ để Mẹ giữ gìn chúng, gia tăng và làm đẹp chúng cho chúng ta, như chúng ta sẽ giải thích sau này, và chúng ta dâng cho Mẹ các hành động đền bồi của chúng ta để Mẹ có thể áp dụng chúng cho những nơi nào Mẹ cảm thấy làm cho Chúa được vinh hiển hơn. Bởi vậy…

123.     (1) Nhờ việc tôn sùng này, chúng ta dâng cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có thể hiến cho Người, và bằng một cách tuyệt hảo nhất đó là nhờ bàn tay của Mẹ Maria.

Thật vậy, chúng ta dâng cho Người vượt xa những gì chúng ta làm ở các việc tôn sùng khác là những việc tôn sùng chỉ đòi chúng ta cống hiến một phần nào thời gian của chúng ta, một phần nào các việc lành của chúng ta hay những tác động đền bồi và thống hối của chúng ta. Nơi việc tôn sùng này thì tất cả đều được dâng lên và tận hiến, thậm chí cả quyền được tự do định liệu các của cải thiêng liêng của mình cũng như những việc đền bồi tạo được bởi việc lành hằng ngày. 

Điều này thậm chí cũng không có nơi các dòng tu nữa. Các phần tử của các dòng tu hiến dâng lên Thiên Chúa các của cải sản vật trần gian của họ bằng lời khấn thanh bần, các sản vật về thân  thể bằng lời khấn khiết tịnh, ý muốn tự do của họ bằng lời khấn tuân phục, và đôi khi cả đến quyền tự do di chuyển của mình bằng lời khấn nội vi.

Thế nhưng, họ không hiến dâng cho Ngài, qua những lời khấn này, quyền tự do và quyền hạn trong việc định liệu giá trị của các việc lành họ làm. Họ không tước lột bản thân mình khỏi những gì được Kitô hữu cho là quí hóa nhất và thân thương nhất – đó là công lênh và sự đền bồi của họ.

124.     (2) Bởi vậy, bằng việc tận hiến mình và hy hiến mình cách tự nguyện này cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria, người ta mới không còn định liệu giá trị của bất cứ việc lành nào của mình. Tất cả mọi khổ đau, tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm đều thuộc về Mẹ Maria.

Bởi thế Mẹ có thể định liệu về chúng theo ý muốn Con Mẹ và làm cho Người được hiển vinh hơn. Tuy nhiên, việc lệ thuộc này lại không tác hại gì tới những nhiệm vụ của bậc sống hiện tại và tương lai của con người.

Chẳng hạn như nhiệm vụ của một vị linh mục, vì chức vụ của mình, không thể làm gì khác hơn là việc cần phải áp dụng giá trị của sự đền bồi hay cầu nguyện của Thánh Lễ cho một người đặc biệt nào đó.

Vì việc tận hiến này chỉ có thể thực hiện theo trật tự được Thiên Chúa thiết định và hợp với nhiệm vụ của bậc sống con người.

 Tận hiến cho Mẹ Maria là tận hiến cho Chúa Giêsu

125.     (3) Thế nên, chúng ta tận hiến mình đồng loạt và đồng thời cho cả Mẹ Maria lẫn Chúa Giêsu.

Chúng ta dâng mình cho Mẹ Maria vì Chúa Giêsu đã chọn Mẹ là phương tiện tuyệt hảo để liên kết Người với chúng ta và liên kết chúng ta với Người.

Chúng ta dâng mình chúng ta cho Chúa Giêsu vì Người là cùng đích của chúng ta. Bởi Người là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và là Thiên Chúa của chúng ta mà chúng ta mắc nợ với Người về tất cả những gì chúng ta là.

Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

126.     Tôi đã nói rằng việc tôn sùng này có thể thực sự được gọi là một việc hoàn hảo lập lại các lời khấn hứa của phép thánh tẩy. Trước khi lãnh nhận phép rửa thì hết mọi Kitô hữu đều là mô lệ của ma quỉ vì họ thuộc về hắn.

Khi lãnh nhận phép rửa, họ hoặc đích thân hay qua các người đỡ đầu đã long trọng từ bỏ Satan, từ bỏ những chước cám dỗ của hắn và các việc làm của hắn. Họ đã chọn Chúa Giêsu làm Sư Phụ và Chúa tể của mình, và hứa quyết lệ thuộc vào Người như là một kẻ làm nô lệ cho tình yêu.

Đó là những gì được thực hiện nơi việc tôn sùng tôi đang trình bày cho anh chị em đây. Chúng ta từ bỏ ma quỉ, thế gian, tội lỗi và bản thân, như được thể hiện nơi việc tận hiến, và chúng ta hoàn toàn hiến mình cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria.

Chúng ta thậm chí thực hiện một việc còn hơn cả ở nơi phép rửa nữa, khi mà bình thường những vị cha mẹ đỡ đầu của chúng ta nói thay cho chúng ta và chúng ta được hiến dâng cho Chúa Giêsu qua việc ủy nhiệm. Nơi việc tôn sùng này, chúng ta đích thân tự nguyện hiến mình và chúng ta hoàn toàn ý thức được những gì chúng ta đang làm.

Nơi phép thánh tẩy, chúng ta không hiến dâng bản thân mình cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria một cách tỏ tường, và chúng ta cũng không dâng lên Người giá trị của các việc lành chúng ta làm.

Sau phép rửa, chúng ta vẫn hoàn toàn được tự do áp dụng giá trị ấy cho bất cứ ai chúng ta muốn hay giữ lấy nó cho chúng ta. Thế nhưng, bằng việc tận hiến này, chúng ta minh nhiên hiến mình cho Chúa Giêsu nhờ bàn tay của Mẹ Maria, và chúng ta gói ghém nơi việc tận hiến của chúng ta giá trị của tất cả mọi hành động việc làm của chúng ta.

127.     Thánh Tôma nói: “Con người hứa quyết nơi phép rửa từ bỏ ma quỉ cùng với tất cả mọi cám dỗ của hắn”. Thánh Âu Quốc Tinh nói: “Lời hứa quyết này là lời hứa quyết cao cả nhất và bất khả thiếu trong tất cả mọi lời hứa quyết”.

Những chuyên gia về Giáo Luật cũng nói như thế: “Lời hứa quyết chúng ta thực hiện khi lãnh nhận phép rửa là lời hứa quyết quan trọng nhất trong tất cả mọi lời hứa quyết”.

Thế nhưng, ai là người giữ lời hứa quyết cao cả này chứ?

Ai là người trung thành hoàn tất những lời hứa thanh tẩy này đây?

Chẳng đúng hay sao hầu như tất cả mọi Kitô hữu tỏ ra bất trung với lời họ hứa quyết cùng Chúa Giêsu khi lãnh nhận phép rửa?

Vì sao lại xẩy ra tình trạng thất bại phổ quát này, nếu không phải vì thói quên sót của con người đối với những hứa quyết và trách vụ của phép rửa, cũng như vì sự kiện là hiếm có ai thực hiện việc tự phê chuẩn cái giao kết với Thiên Chúa đã được các người đỡ đầu thực hiện?  

128.     Điều này rất chân thực đến nỗi Công Đồng ở Sens, một công đồng được triệu tập bởi Hoàng Đế Louis the Debonair để chữa trị những thứ lệnh lạc trầm trọng nơi thế giới Kitô Giáo, đã đi đến chỗ kết luận rằng nguyên nhân chính của việc khủng hoảng về luân lý này là do con người quên lãng những trách vụ của phép rửa cũng như do việc họ không đếm xỉa gì tới chúng.

Công Đồng này đã không có một phương trị nào tốt đẹp hơn đối với sự dữ cả thể này ngoài việc khuyến khích tất cả mọi Kitô hữu hãy lập lại những lời tuyên hứa và khấn hứa của phép rửa.

129.     Giáo Lý của Công Đồng Triđentinô, một dẫn giải viên trung thành của thánh Công Đồng ấy, đã kêu gọi các vị linh mục hãy làm như thế và hãy khuyến khích tín hữu nhớ tới và giữ vững niềm tin mà họ được liên kết và thánh hiến làm nô lệ cho Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc của họ và là Chúa của họ.

“Vị linh mục coi xứ cần phải kêu gọi tín hữu đừng bao giờ quên đi sự kiện là họ bị bắt buộc theo lương tâm phải dấn mình và hiến thân vĩnh viễn cho Chúa của họ và là Đấng Cứu Chuộc của họ như thành phần làm nô lệ cho Người”.

130.     Vậy các Công Đồng, các vị Giáo Phụ của Hội Thánh và chính kinh nghiệm tất cả đều cho thấy rằng phương trị hay nhất cho những suy yếu thường xuyên của thành phần Kitô hữu đó là nhắc nhở họ về các trách nhiệm thanh tẩy của họ và giúp họ lập lại những lời hứa họ đã thực hiện bấy giờ.

Bởi thế, không hợp lý hay chăng trong việc thực hiện điều ấy trong thời điểm của chúng ta đây một cách hoàn hảo bằng cách thừa nhận việc tôn sùng này cùng với việc tận hiến của nó cho Chúa chúng ta nhờ Người Mẹ Thánh của Người? Tôi nói rằng “một cách hoàn hảo”, là vì khi thực hiện việc tận hiến cho Chúa Giêsu họ cũng thừa nhận phương tiện hoàn hảo của việc hiến mình cho Người, đó là rất Thánh Trinh Nữ Maria.

131.     Không ai có thể phản đối là việc tôn sùng này là những gì mới mẻ và chẳng có lợi chi. Nó không phải là những gì mới mẻ, vì các Công Đồng, các vị Giáo Phụ của Hội Thánh, và nhiều tác giả cả trong quá khứ lẫn hiện tại đây, nói về việc tận hiến cho Chúa hay việc lập lại các lời hứa quyết của phép rửa là một cái gì đó trở về với cổ thời và khuyên giục tất cả mọi tín hữu làm.

Nó cũng chẳng phải là những gì vô bổ, vì nguồn mạch chính yếu của tình trạng sai lạc về luân lý và hậu quả đời đời hư mất của Kitô hữu là do việc quên thực hành này và tỏ ra dửng dưng với nó.

132.     Có một số người phản đối rằng việc tôn sùng này làm cho chúng ta trở thành bất lực trong việc giúp các linh hồn của họ hàng, bạn hữu và ân nhân, vì nó đòi chúng ta hiến dâng cho Chúa của chúng ta, nhờ Mẹ Maria, giá trị của các việc lành chúng ta làm, những lời cầu nguyện, thống hối và làm phúc.

Tôi đã trả lời cho họ thế này:

1.      Không thể nào hiểu được là bạn bè của chúng ta, thân thuộc của chúng ta và các vị ân nhân của chúng ta lại bị mất mát vị việc chúng ta dâng mình và hiến mình cách vô tư cho việc phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria; nó sẽ là một thứ lăng nhục đối với quyền năng và lòng lành của Chúa Giêsu và Mẹ Maria là những Đấng chắc chắn sẽ đến cứu giúp họ hàng thân thuộc, bạn bè thân hữu và ân nhân của chúng ta, nhờ những vốn liếng thiêng liêng nghèo hèn của chúng ta hay từ những nguồn mạch khác.

2.      Việc tôn sùng này không ngăn trở chúng ta cầu nguyện cho người khác, cả kẻ sống lẫn người chết, cho dù việc áp dụng các việc lành của chúng ta tùy thuộc vào ý muốn của Đức Mẹ.

Ngược lại, nó còn làm cho chúng ta cầu nguyện với một niềm cậy trông lớn lao hơn nữa. Hãy tưởng tưởng đến một người giầu có, người mà, vì muốn tỏ ra lòng cảm mến của mình đối với một vị hoàng tử cao cả, đã hiến dâng tất cả những gì là may lành của mình cho vị hoàng tử ấy.

Người giầu này chẳng lẽ không tin tưởng hơn khi xin với vị hoàng tử này cứu giúp một trong những bạn bè của mình cần sự giúp đỡ hay sao? Thật vậy, vị hoàng tử này chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hết sức vui mừng tôn vinh họ khi có được một cơ hội như thế để chứng tỏ lòng biết ơn của mình đối với một con người đã hy sinh tất cả những gì họ có mà trở nên bần cùng nghèo khó để làm giầu cho mình.

133.     Một số người nói rằng, có lẽ, nếu tôi dâng cho Đức Mẹ tất cả giá trị của những việc tôi làm để áp dụng nó cho những ai Mẹ muốn thì tôi sẽ phải chịu khổ lâu dài trong luyện ngục. Thứ chống đối này tự nó bác bỏ mình, vì nó là một thứ chống đối xuất phát từ lòng tự ái và từ việc không nhận thức được lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng như của Mẹ Người.

Hãy lấy thí dụ trường hợp của một linh hồn nhiệt tình quảng đại coi trọng các lợi ích của Chúa hơn của riêng mình.

Họ dâng cho Chúa tất cả những gì họ có mà không so đo dè sẻn cho tới độ họ không còn gì để hiến dâng nữa. Họ chỉ ước mong sao cho vinh quang và vương quốc của Chúa Giêsu được hiển trị qua Mẹ của Người, và họ làm tất cả những gì có thể để thực hiện được điều ấy.

Tôi xin hỏi là, liệu linh hồn quảng đại và vô vị kỷ này lại bị trừng phạt hơn ở đời sau bởi đã sống quảng đại và vô vị kỷ hơn các người khác hay chăng?

Hoàn toàn không phải là thế! Vì chúng ta sẽ thấy sau này là Chúa của chúng ta và Mẹ của Người quảng đại nhất đối với linh hồn như thế qua những tặng ân về tự nhiên, về ơn phước và về vinh quang ở đời này cũng như đời sau.

134.     Giờ đây chúng ta cần phải bàn đến vắn tắt bao nhiêu có thể những điều sau đây: (1) Những động lực khuyến khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này, (2) những hiệu quả tuyệt vời được việc tôn sùng này làm nẩy sinh nơi các linh hồn trung thành, và (3) những thực hành của việc tôn sùng này.

Nguồn thoidiemmaria.net

Có thể bạn muốn xem: Phân Biệt Giữa Tôn Sùng Mẹ Maria Chân Thực Và Tôn Sùng Giả Tạo