Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò nói với Francesco Boezi (InsideOver.com, ngày 1 tháng 10), Tòa thánh đang bị tấn công bởi “các lực lượng của kẻ thù,” và các giám mục giữ im lặng.

Ông nhận thấy rằng một số giám mục ủng hộ Trật tự Thế giới Mới, và đặt bản thân về phe của Francis và Hồng y Parolin.

Viganò nhắc rằng Parolin thường xuyên lui tới Câu lạc bộ Bilderberg và “đã phục tùng như nô lệ cho nhà độc tài của nó, giống như rất nhiều chính trị gia cũng như các phương tiện truyền thông chính thống.”

Viganò giải thích: Các giám mục Mỹ và châu Âu bị chia rẽ vì “sự truyền bá chủ nghĩa tiến bộ và hiện đại” đã xâm nhập vào Giáo hội từ [Vatican II] năm 1960, đặc biệt là thông qua các trường đại học “Công giáo”.

Theo ông, những ý thức hệ này đã tạo ra một sự ủng hộ cho năm 1968 “bắt đầu từ Công đồng Vatican II”.

Thật không may, kể từ cuộc bầu cử của Francis, “sự lựa chọn cấp tiến và không may” này đã có một bước nhảy vọt do “sở thích đi theo tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa môi trường, chủ nghĩa nhập cư và hệ tư tưởng LGBT, thay vì can đảm đứng lên chống lại họ và trung thành công bố Sự thật cứu rỗi,” Viganò nhấn mạnh.